Yangın Alarmı

Yangın Alarmı

Yangınlar, hem can hem de mal kaybına neden olan felaketlerin arasında gelmektedir. Ne tür bir yangın olursa olsun hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, son derece önemlidir. Yangına müdahalenin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesi için de sistemler geliştirilmiştir. Yangın alarmı denilen bu sistemlerde farklı cihazlar kullanılarak müdahalenin hızı artırılmaktadır. Yangın alarm sistemlerinde kullanılan cihazların doğru projelendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Projenin doğru yapılmaması durumunda yangın alarm sistemlerinin beklenen sonucu vermesi imkânsızdır. Sistem projelendirilirken algılayıcı elemanların da doğru seçilmesinin önemi büyüktür. Ortam koşullarına göre seçilmeyen bir algılama elemanının yanlış alarm vermesi ya da yangın anında hiç alarm vermemesi gibi bir durum da söz konusu olabilmektedir.

Share this post