Yangın Alarm Paneli

Yangın Alarm Paneli

Yangın alarm paneli, yangın algılama ve ihbar sitemlerinin önemli bir parçasıdır. Panel, sistemdeki dedektör, yangın ihbar butonu, sirenler, söndürme sistemleri gibi tüm unsurların devreye girmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu paneller, tüm yaşam alanlarında uygulanan yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Paneller sayesinde hangi alanda yangının meydana geldiği tespit edilebilmekte, bu sayede söndürme sistemleri devreye sokulabilmektedir. Yangın ihbar sistemleri, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde riski bulunan her yere uygulanmalıdır. Bu sistemler, erken uyarı sistemidir ve yangını başlangıç aşamasında tespit ederek gerekli uyarıların yapılmasını sağlamakta, can ve mal güvenliğini korumaktadır. Farklı dedektörlerle uygulanan bu sistemler, başka sistemlere de uyum sağlayabilmektedir. Örneğin yangın anında asansörün istenilen yere gelmesi sağlanmakta ve ardından asansörün çalışması sonlandırılmakta, yangın söndürme sistemi devreye sokulabilmektedir.

Yangın Alarm Paneli Tüm Sistemlerde Bulunur!

Yangın alarm paneli, konvansiyonel ve adresli yangın ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri, küçük ölçekli uygulamalarda tercih edilmektedir. Ekonomik olan konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemlerinde bina bölgelere ayrılmıştır ve alarm, bölgesel bazda verilmektedir. Bu durumda alarmın hangi dedektör tarafından verildiğinin anlaşılması mümkün olmamaktadır. Bu durum itfaiyenin müdahalesini geciktirmemektedir. Ancak dedektör arıza sinyali verdiğinde kısa süre içinde tespit edilmesi zordur. Çünkü arıza sinyali dedektör bazında değil bölge bazında algılanmaktadır. Dolayısı ile o bölgede 20 adet dedektör varsa arıza sinyalinin tespit edilebilmesi için bütün dedektörlerin tek tek kontrol edilmesi gereklidir. Bu da zaman kaybıdır. Oysa adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerinde dedektör arızası çok daha kısa sürede tespit edilebilmektedir.

 

Share this post