Posts tagged “yangın”

Yangın Alarm

Yangın alarm sistemlerinin önemi büyüktür. He tür binada kullanılan yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangının başlangıç anının tespit edilmesini sağlamakta, bu sayede yangına erken müdahale imkanı elde edilmektedir. Yüksеk binalar gibi toplu yaşam alanlarında yangın riski son derece yüksektir. Yangın anında bu mekanların erkenden tahliye edilmesi gereklidir. Ayrıca yangına erken müdahale edilmesi de önemlidir. Yangın sistemlerinde alev, ısı ve duman dedektörleri gibi ekipmanlarla yangın kontrol paneli, yangın ihbar butonu ile siren ve flaşörler kullanılmaktadır. Bu sayede yangın hem içeride hem de bina dışında bulunan kişilere haber verilebilmektedir. Ancak sistemin kusursuz çalışması için uzman kişiler tarafından uygulanması gereklidir. Ayrıca sistemin kurulumunun ardından düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir. Bu bakımların da kurumsal güvenlik firmaları tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Yangın Alarm Sistemlerinin Kurulumu Zorundulur

 

Yangın alarm sistemlerinin kurulumu günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Yangın sistemleri, can ve mal güvenliği içi son derece önemlidir ancak yönetmelik gereği zorunlu olmayan binalarda bu sistemler kurulmamaktadır. Dolayısı ile meydana gelen yangınlar kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle insan yaşamının bulunduğu her alana, gerek ısı dedektörleri, gerek alev dedektörleri gerekse duman dedektörlerinden oluşan bir yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulmalıdır. Büyük projelerde angın kontrol paneli ile gerçekleştirilen bu sistemler, müstakil evler gibi küçük yapılarda ise sadece dedektörler kullanılarak kurulabilmektedir. Bu tip alanlardaki dedektörler kablosuzdur ve pille çalışmaktadır. Piller de belirli zamanlarda kontrol edilmelidir.

Micron Duman Dedektörü

Micron duman dedektörü, kablosuz bir duman dedektörüdür ve bu nedenle kolay monte edilebilir özelliğe sahiptir. Bu dedektörlerin bir başka özelliği de dumanı algılayarak 85db şiddetinde ses ile ikaz imkanı sağlamasıdır. Cihazdaki bu alarm fotosel prensibiyle çalışan duman alarmıdır. Bu duman dedektörü, dumanı takip etmektedir. Dolayısı ile alevi ya da gazı tespit etme özelliği bulunmamaktadır. Duman dedektörü doğru bir şekilde monte edildiğinde alarm vermekte ve erken tahliye imkanı sağlamaktadır. Dedektörün yangın önleme özelliği bulunmamaktadır. Duman dedektörü pille çalışmaktadır ve normal şartlar altında pil ömrü en az bir yıldır. Pilin enerjisi azalmaya başladığında ise “bib” sesi vermektedir. Bu ses 30 ila 40 saniye boyunca 7 gün devam etmektedir.

 

Micron Duman Dedektörü Haftada Bir Kez Test Edilmeli

 

Micron duman dedektörü kurulduğunda üzerinde yer alan LED, dakikada bir yanmaktadır. Bu, cihazın normal çalıştığına işarettir. Duman algılandığında güçlü bir alarm sesi vermektedir. Duman yok olduğunda ise cihaz normal durumuna geçmektedir. Cihazdaki test düğmesine eklenmiş bir özellik vardır. Yangın haricindeki bir nedenden dolayı alarm verildiğinde, test düğmesine 1 kez basılması yeterlidir. Böylece cihazın 10 dakika için sessiz hale gelmesi mümkün olmaktadır. 10 dakika içinde duman arttığında alarm yeniden devreye girmektedir. Duman miktarı artmazsa 10 dakika sonunda dedektör normal çalışmasına geçmektedir. Cihaz kullanılmadan önce kullanma talimatları iyice okunmalıdır. Ayrıca cihazın haftada bir kez test edilmesi önerilmektedir.

Eleks Duman Dedektörü

Duman dedektörü için en önemli özellik güvenilir olmasıdır. Eleks duman dedektörü, herhangi bir nedenden dolayı dumanı algılayamayacak şekilde tıkanması durumunda farklı bir sinyal vermektedir. Bazı yangın dedektörlerinde ise karbon monoksit sensörü sayesinde yangın anında ortaya çıkan karbon monoksit seviyesini ölçebilmektedir. Dedektörler günümüzde tek tip olmaktan çıkmıştır. Sabit sıcaklık dedektörü, optik duman dedektörü, iyonize duman dedektörü, sıcaklık artış hız dedektörü, ışın dedektörü, alev dedektörü gibi çeşitli dedektörler vardır. Bu dedektörlerin kullanım alanları değişmektedir. Tütme ile başlayan yangınlarda duman dedektörü en doğru dedektör tipi olmaktadır. İyonize dedektörler havayı koklamakta ve yangın olup olmadığını ölçmektedir. Ev ve küçük iş yerlerinde ise optik dedektörler tavsiye edilmektedir. Alev dedektörleri ise yangını tüterek algılamaz. Bu nedenle özel koşullarda kullanılmalıdır.

 

Genellikle Duman Dedektörü Tercih Edilir

Yangın dedektörü olarak genellikle duman dedektörleri tercih edilmektedir. Bu dedektörler arasındaki Eleks duman dedektörü, gelişmiş sistemlere sahiptir. Farklı alanlarda kullanılmak üzere çeşitli dedektör seçenekleri ile geliştirilen Eleks duman dedektörleri, akıllı, geçmişe dönük hafızalı, elektronik adreslenebilir ve mikroişlemci kontrollü bir cihazdır. Hangi tip dedektör olursa olsun dedektörün doğru yerlere yerleştirilmesi önemlidir. Bunun için öncelikle uzman bir ekipten fizibilite çalışması yapması istenmeli, ardından profesyonelce uygulama yapılmalıdır.

 

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, kişi ya da kuruluşlara yangın ile ilgili yön verebilecek bilgilendirme hizmetidir. Ayrıca danışmanlık hizmetinde kişi ya da kuruluşlara bildiklerini değil bilmediklerini öğretmek esastır. Yangın danışmanı, soru ve sorun üzerinden araştırma yapmakta, topladığı bilgilerin analizlerini yapmakta, bu bilgileri belgelerle desteklemekte ve çözüm üretmektedir. Bu çözümlerle ilgili olarak firma sahibi ya da yöneticisine yol göstermekte, talep edilmesi durumunda sunulan çözümün uygulaması sırasında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yangın danışmanları yangından korunma tedbirlerin alınması ve denetlenmesinin yanı sıra yangınla mücadele teçhizat ve malzemelerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir.

Danışmanlar, yangın söndürme cihazları kontrolünü yaparken yangın dolaplarının kontrolünü sağlamaktadır. Danışmanlar, hidrantları, yangın algılama ve ikaz sistemlerini, yangın söndürme sistemlerini, acil çıkış kapıları ve acil kaçış yollarını, acil aydınlatma ve yönlendirme sisteminin kontrolü gerçekleştirmektedir. Ayrıca acil durum tatbikatının yaptırılması da danışmanların verdiği hizmetler arasındadır.

 

Yangın Sireni

Yangın sireni uygulamasında profesyonel kuruluş tercih edilmelidir. Bunun nedeni, sistemin güvenli bir şekilde kurulma ihtiyacıdır. Bu sirenler dahili ve harici olmak üzere iki garklı tipte üretilmektedir. Harici sirenler dış mekanlara monte edilmeli, sirenin sesi çevreden duyulabilmelidir. Böylece binada kimse olmasa bile meydana gelen yangın çevredekiler tarafından gerekli yerlere bildirilebilmektedir. Dahili sirenler ise içeride olanları uyarmakta ve harici sirenlere benzer olarak çalışan cihazlardır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin önemli bir donanımı olan yangın sirenleri, her kata monte edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin bir parçası olan siren ve sistemdeki diğer ekipmanlar, periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin, tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanını 1000 metrekareyi geçen binaların yanı sıra otel ve motellerde, misafirhanelerde, yatakhanelerde, hastanelerde, huzurevlerinde, pansiyonlarda ve benzeri tüm yerlerde, ayrıca tüm yüksek binalarda kullanılması zorunludur.

 

Yangın Kablosu

Yangın kablosu üretiminde farklı malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan mu maddeler, yangınlarda farklı etki yaratmaktadır. Kablo üretiminde en fazla PVC tabanlı malzemeler, polietilen malzemeler, halojensiz ve düşük duman yoğunluklu malzemeler ile yangına dayanıklılık sağlayan malzemeler kullanılmaktadır. PVC, kablolarda sık kullanılmaktadır. PVC yandığında yoğun bir duman ile birlikte korozif gaz da meydana gelmektedir. Bu gazlar insanların tahliyelerinde bazı aksaklıkları neden olabilmekte, bunun sonucunda da ölüm oranları yüksek olabilmektedir. Bu gazlar görüş mesafesini de azaltarak kurtarma çalışmalarına zarar vermektedir. Yangın sırasında açığa çıkan hidroklorik asit, karbondioksit ve karbon monoksit gazları ölüme sebebiyet vermektedir. Polietilen tabanlı üretilen kablolar ise kolayca alevlenebilmektedir. Polietilen malzeme halojensizdir, Yangında zehirli ve korozif gaz oluşturmayan bu malzeme, yangın sırasında yapının içerisinde sıçramalar meydana getirmekte ve yangının büyümesine neden olabilmektedir. Ayrıca yoğun duman oluşturan bu malzeme görüş mesafesini azaltmaktadır. Bu nedenle binalarda polietilen esaslı kabloların kullanılmaması gereklidir.

Yangın kablosu olarak tasarlanan HFFR kablolar da yapıları gereği binalarda ortaya çıkan bir yangında alevi geciktirebilme özelliğine sahiptir. Bu kablolar zehirli ve korozif gaz yaymamakta, ayrıca duman yoğunlukları düşük olmaktadır. Yalıtımlarının sürekliliğinin devamı gereken elektrik devrelerinde yani acil durum emniyet devrelerinde bu kablolar kullanılmaktadır.

Yangın Önleme ve Söndürme

Yangının mesai saatleri içinde olması durumunda yangını görenlerin yangın dolapları içinde bulunan yangın söndürme cihazını alarak yangın alanına gelmesi gerektiğinin belirtildiği yangın önleme ve söndürme yönergesi, cihazın nasıl kullanılması gerektiğini de vurgulamaktadır. Yönetmelikte yangını ilk gören kişinin alarm zil, telefon ya da sesle yangını duyurması gerektiğine de işaret edilmektedir. Böylece elektrik şalterlerinin kapatılması sağlanması gerektiği ifade edilen yönetmelikte, yangın alarm butonuna basılması vurgulanmaktadır. Bu sayede yangın alarm sisteminin meydana gelen yangını algılayabileceği, sistemin yangının çıktığı bölgenin tam olarak belirlenmesini sağlayacağı belirtilen yönetmelikte, görevli kişilerin de gerekli birimlere haber vererek yangına müdahale edilmesini sağlayacağına işaret edilmektedir.

Neler Yapılacağı Ayrıntılı Olarak Anlatılmaktadır

Yangın mesai saatleri dışında olduğunda yine ilgili yerlere haber verilmesi gerektiğinin bildirildiği yangın önleme ve söndürme yönergesi, olası yangınların en az hasarla atlatılmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Yönetmelikte, yangının binanın yanında olması durumunda yangın tehdidi altında bulunan bölümlerde gerekli önlemin nasıl alınması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yönetmelikte ayrıca yangın müdahale ekiplerinin görevleri de belirtilmektedir. Genel olarak ekipler, söndürme, koruma, kurtarma ve ilkyardım ekibi olarak farklı görevlere sahiptir. Yangın anında bu ekiplerin ne yapacakları, yönergede anlatılmaktadır.

Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi

Yangın önleme ve söndürme yönergesi, her kurum için farklı yazılsa da temeli aynıdır. Yönergenin amacı, binalarda meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilerek söndürülmesini sağlamaktır. Yönergelerde yangın müdahale ekiplerinin kurulmasını zorunlu kılmakta, ayrıca yangında neler yapılacağı ile ilgili gerekli listelerin hazırlanarak gerekli yerle asılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yangına müdahale edecek olan personelin her yıl periyodik olarak eğitim alması gerektiğini belirten yönetmelik, eğitimi takiben yangın tatbikatını yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Yönetmelikte yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağı da ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yönetmelikte, doğru adresin, yangının cinsi belirtilmesi şartıyla itfaiyeye haber verilmesi gerektiği de ifade edilmektedir.

Yönetmelikte, yangının fark edilmesi ile birlikte kişilerin kendilerini ve başkalarının can güvenliğini riske atmadan yangının yayılmasını önlenmesi belirtilmekte, bunun için kapı ve pencerelerin kapatılması, yanıcı maddelerin uzaklaştırılması, elektriklerin kesilmesi ve itfaiye gelene kadar mevcut olan araç ve gereçten yararlanılarak yangının söndürülmeye çalışılması gerektiği de ifade edilmektedir.