Posts tagged “yangın önleme ve söndürme yönergesi”

Yangın Önleme ve Söndürme

Yangının mesai saatleri içinde olması durumunda yangını görenlerin yangın dolapları içinde bulunan yangın söndürme cihazını alarak yangın alanına gelmesi gerektiğinin belirtildiği yangın önleme ve söndürme yönergesi, cihazın nasıl kullanılması gerektiğini de vurgulamaktadır. Yönetmelikte yangını ilk gören kişinin alarm zil, telefon ya da sesle yangını duyurması gerektiğine de işaret edilmektedir. Böylece elektrik şalterlerinin kapatılması sağlanması gerektiği ifade edilen yönetmelikte, yangın alarm butonuna basılması vurgulanmaktadır. Bu sayede yangın alarm sisteminin meydana gelen yangını algılayabileceği, sistemin yangının çıktığı bölgenin tam olarak belirlenmesini sağlayacağı belirtilen yönetmelikte, görevli kişilerin de gerekli birimlere haber vererek yangına müdahale edilmesini sağlayacağına işaret edilmektedir.

Neler Yapılacağı Ayrıntılı Olarak Anlatılmaktadır

Yangın mesai saatleri dışında olduğunda yine ilgili yerlere haber verilmesi gerektiğinin bildirildiği yangın önleme ve söndürme yönergesi, olası yangınların en az hasarla atlatılmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Yönetmelikte, yangının binanın yanında olması durumunda yangın tehdidi altında bulunan bölümlerde gerekli önlemin nasıl alınması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yönetmelikte ayrıca yangın müdahale ekiplerinin görevleri de belirtilmektedir. Genel olarak ekipler, söndürme, koruma, kurtarma ve ilkyardım ekibi olarak farklı görevlere sahiptir. Yangın anında bu ekiplerin ne yapacakları, yönergede anlatılmaktadır.

Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi

Yangın önleme ve söndürme yönergesi, her kurum için farklı yazılsa da temeli aynıdır. Yönergenin amacı, binalarda meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilerek söndürülmesini sağlamaktır. Yönergelerde yangın müdahale ekiplerinin kurulmasını zorunlu kılmakta, ayrıca yangında neler yapılacağı ile ilgili gerekli listelerin hazırlanarak gerekli yerle asılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yangına müdahale edecek olan personelin her yıl periyodik olarak eğitim alması gerektiğini belirten yönetmelik, eğitimi takiben yangın tatbikatını yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Yönetmelikte yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağı da ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yönetmelikte, doğru adresin, yangının cinsi belirtilmesi şartıyla itfaiyeye haber verilmesi gerektiği de ifade edilmektedir.

Yönetmelikte, yangının fark edilmesi ile birlikte kişilerin kendilerini ve başkalarının can güvenliğini riske atmadan yangının yayılmasını önlenmesi belirtilmekte, bunun için kapı ve pencerelerin kapatılması, yanıcı maddelerin uzaklaştırılması, elektriklerin kesilmesi ve itfaiye gelene kadar mevcut olan araç ve gereçten yararlanılarak yangının söndürülmeye çalışılması gerektiği de ifade edilmektedir.