Posts tagged “yangın ihbar butonu”

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği, yangın ihbar ve söndürme sistemlerinden meydana gelmektedir. Yangın sırasında önlemler, muhtemel yangının durumuna göre alınmaktadır. Yanması muhtemel maddeler belirlendiğinde alınacak önlemler de etkili olmaktadır. Ayrıca yangın güvenliğinde alınacak eğitimin de büyük önemi vardır. Çünkü kimi zaman eğitimi olmayan birinin müdahalesi, yangının söndürmek yerine daha da alevlenmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle uygun önlemlerin yanı sıra yangın eğitiminin de önemi büyüktür. Yangın güvenlik önlemleri, pasif ve aktif yangın güvenliği olarak sınıflandırılmaktadır. Pasif yangın güvenliği önlemleri, yapının tasarımı, bina strüktürünün tayin edilmesi, yapı malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenlik önlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Yapıdaki malzemelerin yangına dayanıklı ve yangının büyüyüp gelişmesini önleyici nitelikte olması önemlidir. Proje aşamasında genel konuların yanı sıra yangın önleyici tedbirler ve yangın söndürme kolaylığı da göz önünde tutulmalıdır.

İnsanların kalabalık olarak bulunduğu binalarda en büyük risk yangındır. Yüksek binalardaki yangına dışarıdan kurtarma müdahalesi, itfaiyenin sahip olduğu yangın merdiveninin yüksekliği ile sınırlı olmaktadır. Kısa bir itfaiye merdiveni olduğunda yüksek katlardaki insanlar kaderleri ile baş başa kalmamalıdır. Bu nedenle mimari düzenlemelerin de buna göre yapılması şarttır. Binalarda yangın güvenliği eksiksiz olmalı, kaçış merdivenleri ve katların bölmelere ayrılması da tam olarak yapılmalıdır. Dekorasyon sırasında yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması da yangın güvenliğini sağlamaktadır. Mekanik sistemlerin tesisatının da yangının katlara sıçramasını önleyici özellikte bulunması gereklidir. Dekorasyonda yoğun duman ve zehirli gazların çıkmasına neden olan ahşap, deri, plastik ve kumaş gibi malzemeler yerine alçı ve benzeri duman çıkarmayan malzemelerin kullanılması da pasif yangın güvenlik önlemlerinin arasında gelmektedir.

Yangın Algılama

Yangın algılama sistemleri, binalarda, tesis ve işletmelerde muhtemel yangınların başlangıç aşamasında tespit edilmesi, binada bulunanlara haber verilmesi, güvenlik önlemlerinin alınarak ilgili merkezlere haber verilmesini sağlayan, can ve mal güvenliği için son derece önemli sistemlerdir. Bu sistemler, yürürlükte olan yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır. Tüm binalarda farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Günümüzdeki yüksek binalarda, sanayi tesislerinde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, kısaca insanların kalabalık olarak bulunduğu yapılarda yangın sistemleriyle diğer güvenlik sistemleri arasındaki uyumun önemi artmıştır. Sistem, yangını başlangıç aşamasında fark etmektedir. Bunun için farklı dedektörler, yangını değerlendiren ve gerekli yerleri uyaran kontrol paneli ile sesli ve görsel uyarı cihazlarından oluşmaktadır.

Kontrol Panelinin Önemi

Yangın algılama sistemlerindeki genel amaç, yangının başlangıç aşamasında fark edilmesi ve gerekli yerlere uyarıların gerçekleştirilmesidir. Uyarının yapılmasının ardından geçen her saniyenin büyük önemi vardır. Bu nedenle yangının başladığı tespit edilir edilmez müdahale yapılmalıdır. Müdahalenin yapılması, yangının kontrol panelinin üzerinde görülmesiyle mümkün olmaktadır. Bu prensibe bağlı olarak uygulanan konvansiyonel yani klasik sistemler vardır. Bu sistemlerde yangın bilgisi ana panel üzerinde bölge bazında görülmektedir. Bu sistemde bina bölümlere ayrılmaktadır. Bölümler, kat ya da bina bazında yapılabilmektedir. Sistemdeki kablo tesisatı, bölge sayısına göre yapılmaktadır ve her bölgeye en çok 20 dedektör bağlanmaktadır. Ancak yangın ihbar butonunda sınırlama yoktur. Sistemdeki siren kablosu, kontrol panelinden ayrı bir şekilde çekilmektedir. Sistemi oluşturan ana kontrol paneli, dedektör ya da yangın ihbar butonlarından gelen ikaz sinyallerini değerlendiren, üzerinde 32 bölgeye kadar kontrol kartları bulunan kontrol panelidir. 24 volt doğru akım gerilimle çalışan panonun içinde elektrik kesilmelerine karşı sistemi 24 besleyebilecek güç kaynağı bulunmaktadır. Kontrol paneli, ihbarları panelin önünde bulunan led ve vızıltı ile bildirmektedir. Ön panelde ayrıca bazı butonlar vardır ve bu butonların siren susturma, panel resetleme gibi işlemleri yerine getirmektedir.