Posts tagged “yangın algılama ve ihbar sistemi”

Yangın Alarm Santrali

Yangın alarm sistemleri yangın alarm santrali, dedektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri bulunmakta, bütün bu elemanlar, birbirleri ile sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır. Sistemdeki iletişimin kopmaması için sürekli kontrol yapılmalı, ayrıca sistemin periyodik bakımları da aksatılmamalıdır. Yangın alarm santralleri, konvansiyonel ve adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Profesyonel ekipler tarafından kurulması gereken sistemlerin beslemesi, kesintisiz güç kaynağı tarafından yapılmalıdır. Bu güç kaynağı, elektrik kesilmelerinde sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Sistemin iletişimi protokolünün günün şartlarına uygun olarak tasarlanmaması önemlidir. Bunun için de ileriki yıllarda tasarlanacak farklı cihazlara da uygun olması gereklidir. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelebilecek olası kısa devrelerin, sistemin tamamını devre dışı bırakması önlenmelidir.

 

Yangın Alarm Santrali Arızalı Ekranda Gösterebilmelidir

Yangın algılama ve ihbar sistemlerindeki akıllı analog adresli yangın alarm santrali, duman dedektörü, sıcaklık dedektörü, ışın tipi duman dedektörü, patlayıcı gaz dedektörü, karbon monoksit dedektörü, yangın ihbar butonları ve benzeri tüm elemanlarının bağlantısına uygun olması gereklidir. Ayrıca santralin bir çevrimine en az 127 adresin bağlanması da son derece önemlidir. Ayrıca sisteme adreslenebilir sirenlerin bağlanıp bağlanılamayacağına da dikkat edilmelidir. Sistemdeki bütün cihazların birbirinin çalışmasını etkilemesi, santralin ortalama 48 tanımlanabilir bölgeye sahip olmasının da önemi büyüktür. Gelişmiş sistemlerde santralin mikroişlemcili olması, içte ya da dışta meydana gelebilecek her türlü arızayı ekranda gösterebilmesi de, arızalara kısa süre içinde müdahale etme imkanı vermektedir.

Yangın Sistemi

Yangın sistemi, belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Kontrol ve bakım sırasında kontrol paneli test boduna alınmalı, detektörlere test aparatlarıyla alarm  verdirilmelidir. Loop cihazlarda, dedektörün tipi, çalışma hassasiyeti, adresi, üretim tarihi, son bakım tarihi gibi gerekli tüm bilgiler dedektörün hafızasında saklanmaktadır. Bu sayede cihazların bakım tarihleri kaydedilmektedir. Geçmişe dönük hafızası bulunan dedektörlerde geriye dönük raporlama imkanı bulunmaktadır. Adresli yangın sistemleri segmentinin en üst sınıfındadır. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonel ve adresli yangın ihbar sistemleri olarak iki farklı şekilde üretilip uygulanmaktadır. Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri genellikle küçük ölçekli alanlarda uygulanmaktadır. Bu sistemler ekonomiktir. Adresli yangın ihbar sistemleri ise bölünmüş bölgelerin çok olduğu binalarla orta ve büyük ölçekli projelerde uygulanmaktadır. Adresleme teknolojileri, manuel ve otomatik adresli sistemler olarak ayrılmaktadır. Manuel adresli sistemler, dip-switch, rotary switch veya el tipi adresleme üniteleri ile adreslenmektedir. Otomatik adresli sistemlerde ise tüm saha donanımları kontrol paneli tarafından otomatik bir şekilde adreslenmektedir.

Yangın Sireni

Yangın sireni uygulamasında profesyonel kuruluş tercih edilmelidir. Bunun nedeni, sistemin güvenli bir şekilde kurulma ihtiyacıdır. Bu sirenler dahili ve harici olmak üzere iki garklı tipte üretilmektedir. Harici sirenler dış mekanlara monte edilmeli, sirenin sesi çevreden duyulabilmelidir. Böylece binada kimse olmasa bile meydana gelen yangın çevredekiler tarafından gerekli yerlere bildirilebilmektedir. Dahili sirenler ise içeride olanları uyarmakta ve harici sirenlere benzer olarak çalışan cihazlardır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin önemli bir donanımı olan yangın sirenleri, her kata monte edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin bir parçası olan siren ve sistemdeki diğer ekipmanlar, periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin, tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanını 1000 metrekareyi geçen binaların yanı sıra otel ve motellerde, misafirhanelerde, yatakhanelerde, hastanelerde, huzurevlerinde, pansiyonlarda ve benzeri tüm yerlerde, ayrıca tüm yüksek binalarda kullanılması zorunludur.