Posts tagged “yangın alarmı”

Yangın Alarm Tesisatı

Yangın alarm tesisatı, yangından korunmanın en önemli detaylarından biridir. Bu tesisatın uzman kişiler tarafından yapılması, hem müdahale, hem de ortamda bulunan kişilerin tahliye edilmesi için zaman kazandırmaktadır. Yangın alarm tesisatında dedektörler, yangın butonları, sirenler ve kontrol paneli bulunmaktadır. Yangın algılama ve ihbar sisteminin tüm elemanlarının hatasız bir şekilde monte edilebilmesi için de öncelikle alarm tesisatının projelendirilmesi ve sonrasında montaj işleminin yapılması gereklidir. Aşrıca yangın alarm tesisatının mutlaka yangın yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

Günümüz yangın alarm tesisatları, hem projelendirme hem de uygulama aşamalarında uzman kişiler tarafından hayata geçirilmelidir. Tesisat, çok sayıda farklı dedektör tipleri ile döşenmektedir. Dedektörler özellikle hassas olarak nitelendirilen ortamlarda kullanılacaksa hava izleme özelliğinde olması gereklidir. Bu dedektörler, havadan aldıkları dumanı analiz etmekte, belleklerindeki örneklerle karşılaştırmakta ve sonrasında alarm vermektedir. Bu özellikleri nedeniyle dedektörler düşük yoğunluktaki dumanı bile fark edebilmektedir.

Yangın Alarm Dedektörleri

Yangın alarmı kurulurken algılama sistemlerindeki kontrol panelleri, binanın boyutuna, algılama ve uyarı elemanlarının sayısına, kontrol rölelerine ve ihtiyaçlara göre seçilmelidir. Yangın alarm sistemlerinde kullanılacak olan dedektör seçimlerinin de önemi büyüktür. Dedektörün, günlük olaylarla olağanüstü olayları birbirinden ayırması gereklidir. Örneğin dedektörlerin sigara dumanını, su buharını, depolanan ürünlerden ortama sızacak gazlarla yangın dumanını ayırt etmesi gereklidir. Bunların yanı sıra dedektörlerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi de önemlidir. Yangın alarm sistemlerinde optik ve iyonizasyon dedektörleri kullanılmaktadır.

Bu dedektörlerin özellikleri, siyah ve beyaz dumana karşı etkili olmalarıdır. Yangın alarm sistemlerinde farklı dedektörler kullanılmaktadır. Bunların arasında olan ısı dedektörleri, sabit ısıyı ve ısı artışını algılama özelliğine sahiptir. Bunların hassasiyeti azdır ve bu nedenle küçük çaplı yangın çıkması muhtemel olan alanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Küçük ısı değişimlerini algılayan bu dedektörler seçilirken ortam sıcaklığının üzerindeki değerde olmasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde dedektör sürekli uyarı verecektir.

Yangın Alarmı

Yangınlar, hem can hem de mal kaybına neden olan felaketlerin arasında gelmektedir. Ne tür bir yangın olursa olsun hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, son derece önemlidir. Yangına müdahalenin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesi için de sistemler geliştirilmiştir. Yangın alarmı denilen bu sistemlerde farklı cihazlar kullanılarak müdahalenin hızı artırılmaktadır. Yangın alarm sistemlerinde kullanılan cihazların doğru projelendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Projenin doğru yapılmaması durumunda yangın alarm sistemlerinin beklenen sonucu vermesi imkânsızdır. Sistem projelendirilirken algılayıcı elemanların da doğru seçilmesinin önemi büyüktür. Ortam koşullarına göre seçilmeyen bir algılama elemanının yanlış alarm vermesi ya da yangın anında hiç alarm vermemesi gibi bir durum da söz konusu olabilmektedir.