Posts tagged “yangın alarm sistemi”

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları

Yangın alarm sistemleri, toplu yaşam alanlarındaki yangın riskinin önceden anlaşılmasını sağlayan elektronik sistemdir. Yangın anının duman, alev ya da ısı ile tespit edilebilmesi için duman dedektörü, ısı dedektörü ya da alev dedektörü kullanılmaktadır. Bu dedektörler, yangın kontrol paneli ile sürekli olarak irtibat halindedir. Alarm algılandığında kontrol paneli bunu değerlendirmekte ve alarm verilmesini sağlamaktadır. Böylece binanın tahliye ve yangına erken müdahale edilmesi söz konusu olmaktadır. Yangın alarm sistemi fiyatları da kullanılan teknolojiye göre değişkenlik göstermektedir. Klasik sistem olarak adlandırılan konvansiyonel yangın algılama sistemi ile akıllı adresli yangın algılama sistemi arasında fiyat farkının olması kaçınılmazdır. Akıllı adresli sistemde kullanılan tüm algılayıcıların bir adresi vardır ve yangın alarmının hangi noktadan verildiği net olarak bilinmektedir. Konvansiyonel sistemde ise alarmın hangi dedektörden geldiği bilinememekte, sadece yangının meydana geldiği bölümle ilgili bilgi sahibi olunabilmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları Çok Ucuz Olmamalı

Yangın alarm sistemi kurulumu mühendislik gerektiren bir iştir. Çeşitli hesaplamalarla sistem elemanları monte edilmelidir. Ayrıca montaj öncesinde keşif yapılması önemlidir. Bu nedenle bilgi sahibi olmayan, deneyimi bulunmayan bir firmaya yangın alarm sistemi fiyatları ucuz diye iş verilmesi, kötü sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle fiyatların çok ucuz olmamasına da dikkat edilmelidir. Ayrıca sistemin profesyonel bir şekilde uygulanmasının ardından periyodik bakımlarının da yapılması gereklidir. Bu bakım işlemlerinde sistemin her donanımı test edilmekte, böylece olası yangında can ve mal güvenliğini kusursuz olarak yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Yangın Alarm Santrali

Yangın alarm sistemleri yangın alarm santrali, dedektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri bulunmakta, bütün bu elemanlar, birbirleri ile sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır. Sistemdeki iletişimin kopmaması için sürekli kontrol yapılmalı, ayrıca sistemin periyodik bakımları da aksatılmamalıdır. Yangın alarm santralleri, konvansiyonel ve adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Profesyonel ekipler tarafından kurulması gereken sistemlerin beslemesi, kesintisiz güç kaynağı tarafından yapılmalıdır. Bu güç kaynağı, elektrik kesilmelerinde sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Sistemin iletişimi protokolünün günün şartlarına uygun olarak tasarlanmaması önemlidir. Bunun için de ileriki yıllarda tasarlanacak farklı cihazlara da uygun olması gereklidir. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelebilecek olası kısa devrelerin, sistemin tamamını devre dışı bırakması önlenmelidir.

 

Yangın Alarm Santrali Arızalı Ekranda Gösterebilmelidir

Yangın algılama ve ihbar sistemlerindeki akıllı analog adresli yangın alarm santrali, duman dedektörü, sıcaklık dedektörü, ışın tipi duman dedektörü, patlayıcı gaz dedektörü, karbon monoksit dedektörü, yangın ihbar butonları ve benzeri tüm elemanlarının bağlantısına uygun olması gereklidir. Ayrıca santralin bir çevrimine en az 127 adresin bağlanması da son derece önemlidir. Ayrıca sisteme adreslenebilir sirenlerin bağlanıp bağlanılamayacağına da dikkat edilmelidir. Sistemdeki bütün cihazların birbirinin çalışmasını etkilemesi, santralin ortalama 48 tanımlanabilir bölgeye sahip olmasının da önemi büyüktür. Gelişmiş sistemlerde santralin mikroişlemcili olması, içte ya da dışta meydana gelebilecek her türlü arızayı ekranda gösterebilmesi de, arızalara kısa süre içinde müdahale etme imkanı vermektedir.

Kablosuz Yangın Alarm Sistemi

Kablosuz yangın alarm sistemi, hesaplı ve güvenilir bir koruma sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Evlerde, işyerlerinde, mağazalarda ve tüm alanlarda kullanılabilen bu kablosuz yangın alarm sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen dedektörler bulunmaktadır ve bu dedektörler, kablosuz kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu tip yangın alarm sistemleri telefon üzerinden çalıştırılabilmekte, hatta siren bile çaldırılabilmektedir. Bir tehlike meydana geldiğinde kontrol paneli, önceden belirlenen telefon numaralarını arayabilmekte ya da bu numaralara mesaj gönderebilmektedir. Enerji kesilmelerinde pil ya da üzerinde bulunan akü ile 10 ila 60 saat arasında çalışmaya devam edebilen yangın alarm sistemleri bulunmaktadır.

Kablosuz yangın alarm sistemi, hesaplı ve güvenilir bir koruma sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Evlerde, işyerlerinde, mağazalarda ve tüm alanlarda kullanılabilen bu kablosuz yangın alarm sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen dedektörler bulunmaktadır ve bu dedektörler, kablosuz kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu tip yangın alarm sistemleri telefon üzerinden çalıştırılabilmekte, hatta siren bile çaldırılabilmektedir. Bir tehlike meydana geldiğinde kontrol paneli, önceden belirlenen telefon numaralarını arayabilmekte ya da bu numaralara mesaj gönderebilmektedir. Enerji kesilmelerinde pil ya da üzerinde bulunan akü ile 10 ila 60 saat arasında çalışmaya devam edebilen yangın alarm sistemleri bulunmaktadır.

Yangın Alarm Dedektörleri

Yangın alarm sistemi dedektörleri kurulurken kablo tesisatının testi yapılmalı, tesisat sorunları tespit edilmelidir. Bu nedenle genel olarak uzun çalışma süreleri olmaktadır. Sistemler genel olarak binanın açılmasına kısa bir süre kala gündeme gelmekte, bu nedenle de işin kısa bir süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Profesyonel firmalar ve uzman ekiplerle gerçekleştirilen uygulamalarda otomatik adresleme ve elektronik haritalama özelliği bulunmakta, bu da işlemin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca servis ve bakım giderleri azalmaktadır. Uygulama esnasında loop serisi adresli cihazlar, kontrol paneli tarafından otomatik olarak adreslenebilmekte ve böylece elektronik haritaları oluşturularak sistemin çok daha güvenli olması sağlanmaktadır. Alarm sistemlerinde farklı özelliklere sahip dedektörler de kullanılmaktadır. Dedektörlerin doğru bir şekilde seçilmesi, yanlış alarmların da önüne geçmektedir.

Dedektör Çeşitleri

Yangın alarm sistemi içinde kullanılan optik duman detektörü, dumanı algılayan, gelen sinyalleri değerlendirerek kontrol paneline gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren LED ışıklı gösterge bulunan dedektördür. Uygulama yeri de toz ve buharın olmadığı yerlerdir. Algılama alanları ise 70 ila 100 metrekare arasındadır. İyonizasyon duman detektörü, görünen ya da görünmeyen gaz partiküllerini yangının başlangıcında hissetme özelliğine sahiptir. Bu dedektörlerin de kullanılma yeni toz ve buhar olmayan alanlardır. Isı dedektörleri, ortam sıcaklığının belli bir değere ulaştığında devreye girmektedir. Işın dedektörleri ışın demetinin duman tarafından kesilmesiyle devreye girerken, duman dedektörleri, yavaş ve için için yanmalarda etkili olmaktadır.

Yangın Alarm Sistemi

Yangın alarm sistemi, tüm kapalı alanların olası yangınlardan korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan erken uyarı sistemidir. Bazı alarm sistemlerinde yangın söndürme sistemleri de bulunmaktadır ve bu sistemler, yangın anında devreye girerek alevlerin büyümesini önlemektedir. Aynı zamanda sirenle ortamda bulunanları uyaran sistem, böylece tahliyeyi de sağlamaktadır. Farklı sistemlerle de entegre olarak çalışan alarm sistemleri, yangın anında asansörü istenilen noktaya getirip çalışmasını durdurabilmekte, havalandırmayı açabilmekte ve bir dizi önlemi alabilmektedir.

Alarm sistemleri, konvansiyonel ve adresli yangın ihbar sistemleri gibi iki farklı şekilde tasarlanmaktadır. Konvansiyonel sistemler küçük ölçekli uygulamalarda tercih edilmekte, adresli alarm sistemleri ise özellikle bölünmüş alanı fazla olan yapılarda uygulanmaktadır. Adresli alarm sistemlerinde adresleme teknolojisine göre alt kategoriler vardır. Bu teknolojiler, manuel ve otomatik olmaktadır. Manuel olanlar dip-switch, rotary switch ya da el tipi adresleme birimleriyle beslenirken, otomatik sistemlerde tüm donanımlar panel tarafından otomatik bir şekilde adreslenmektedir.

Yangın Alarm Dedektörleri

Yangın alarmı kurulurken algılama sistemlerindeki kontrol panelleri, binanın boyutuna, algılama ve uyarı elemanlarının sayısına, kontrol rölelerine ve ihtiyaçlara göre seçilmelidir. Yangın alarm sistemlerinde kullanılacak olan dedektör seçimlerinin de önemi büyüktür. Dedektörün, günlük olaylarla olağanüstü olayları birbirinden ayırması gereklidir. Örneğin dedektörlerin sigara dumanını, su buharını, depolanan ürünlerden ortama sızacak gazlarla yangın dumanını ayırt etmesi gereklidir. Bunların yanı sıra dedektörlerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi de önemlidir. Yangın alarm sistemlerinde optik ve iyonizasyon dedektörleri kullanılmaktadır.

Bu dedektörlerin özellikleri, siyah ve beyaz dumana karşı etkili olmalarıdır. Yangın alarm sistemlerinde farklı dedektörler kullanılmaktadır. Bunların arasında olan ısı dedektörleri, sabit ısıyı ve ısı artışını algılama özelliğine sahiptir. Bunların hassasiyeti azdır ve bu nedenle küçük çaplı yangın çıkması muhtemel olan alanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Küçük ısı değişimlerini algılayan bu dedektörler seçilirken ortam sıcaklığının üzerindeki değerde olmasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde dedektör sürekli uyarı verecektir.

Yangın Alarmı

Yangınlar, hem can hem de mal kaybına neden olan felaketlerin arasında gelmektedir. Ne tür bir yangın olursa olsun hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, son derece önemlidir. Yangına müdahalenin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesi için de sistemler geliştirilmiştir. Yangın alarmı denilen bu sistemlerde farklı cihazlar kullanılarak müdahalenin hızı artırılmaktadır. Yangın alarm sistemlerinde kullanılan cihazların doğru projelendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Projenin doğru yapılmaması durumunda yangın alarm sistemlerinin beklenen sonucu vermesi imkânsızdır. Sistem projelendirilirken algılayıcı elemanların da doğru seçilmesinin önemi büyüktür. Ortam koşullarına göre seçilmeyen bir algılama elemanının yanlış alarm vermesi ya da yangın anında hiç alarm vermemesi gibi bir durum da söz konusu olabilmektedir.

Yangın Alarm Sistemleri Avantajları

Proje ihtiyacına ve bölgenin yapısına göre kullanılan “Yangın Alarm Sistemleri” genel olarak insanların yoğun olduğu kapalı binalarda, üretim tesislerinde, depolarda, çok katlı binalarda, alışveriş ve iş merkezlerinde kullanılabilir. Çeşitli dedektörler (ısı, gaz, duman vb) vasıtası ile, oluşabilecek herhangi bir yangın durumunu, mevcut alarm sistemini kullanarak yetkililere erken ihbar edilmesini sağlayıp en kısa süre içerisinde olaya müdahale imkanı sağlar.

Yangın Alarm Sistemleri Türleri

Geleneksel ve adreslenebilir: yangın alarm sistemleri iki ana tipi vardır.

Konvansiyonel yangın alarm sistemleri – kontrol paneli ve bir final ile biten kablo hat çıkışı genellikle (hat sonu) bileşeni, bir direnç. Dedektörler ve manuel arama noktaları kablo hattı boyunca bağlanır. Bu şekilde örgütlenen hatları geleneksel alanlar (konvansiyonel bölgeleri) denir.

Adresli yangın alarm sistemleri – çeşitli cihazlara bağlayan kablo hattı, kontrol panelinden başlamak ve ona dönün. Adreslenebilir sistemlerin Hatları daire veya döngüler (optik döngüler) denir. Bu çizgiler bu sistemlerin ana avantajı, sahip tek bir adres, üzerine monte her bir devre cihazın tam tanımlama izin verir.

Konvansiyonel yangın alarm sistemlerine göre adreslenebilir avantajları:

– Doğru izleme ve aktif cihazın tek tek adresi nedeniyle yangın konumlandırma olanağı;

– Bilgi hareketi iki yönlüdür – kontrol panelinden alarm / cihazları ve tersi sinyal için. Böyle sürekli aygıt durumu takibi gibi diğer yararları arasında, bu yapının geleneksel sistemlerin aksine, kablo arızası durumunda yetenek çalışmaya devam eder;

– Geleneksel sistemlerden farklı olarak kordun daha küçük ve en uygun uzunlukta, kullanan bir sistem oluşturmak için gerekli kabloların uzunluğunu azaltmak sağlar;

– Sistemde meydana gelen adresli cihazlar ve olayların durumuyla ilgili bilgileri saklayın;

– Konvansiyonel cihazlarda kullanılan edilebilen, grubuna yapı pedler izin – ek modüllerinin uygulama tarafından adresli olduğu ve her ikisi de kablo kaydedilir olduğu.

Eğer yangın alarm cihazları bilgilerin çok daha büyük miktarlarda almak için izin yangın alarm sistemleri, akıllı denir. Onlar cihazların değerleri önemli ölçüde yanlış yataklar azaltmaya yardımcı olur orada belirlenen algoritmaları ile uyumlu bir mikroişlemci kontrol paneli tarafından işlenir hangi adresli sistemler özel bir türüdür. Analog dedektörlerin değerler olabilir: normal, gerekli bakım, hasar, ön alarm, alarm, vs. Akıllı sistemler dikkate sinyal özellikleri maksimum sayıda (enerji, genlik, hız değişikliği, vs) alınarak, birden fazla sinyaller aynı anda ve sürekli işleme imkanı var.

Yangın ve binada insanların tahliye yeri kolaylaştırmak için önemli bir yöntem imar edilir. Belli alanlarda hatları (konvansiyonel veya adreslenebilir) aygıtların gruplama oluşur ve alt bölgelerinin uygun bir dizi sitenin ayırımını sağlar. Bölgeleri tahliye amaç için ayrı bir yangın bölmeleri (sınırlı ateşe dayanıklı yapılara sahip yapı parçalarının) ayrılabilir gerekir. Alanlarda bir dizi üzerinden sitesinde bölen olarak, yangın daha hızlı ve kolayca tespit edilir. Sistemdeki bir zon aktivasyonu kontrol panelinde ve LED göstergeleri ile ışık işaretleri ile belirtilebilir. Bu tür zeminler, kaçış yolları, merdiven gibi faktörler bölge yapılandırma sürecinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Konvansiyonel sistemlerde, bölgenin bir birim aktivasyonu tam yeri / aygıt göstermeden, bütün bölge etkinleştirmek için kontrol panelinde bir göstergesidir. Bu nedenle, sistemin bu tip ayrı yerlerde düzenlenmiş olması el dedektörleri ve otomatik dedektörler önerilir. Genellikle bu sistemlerde alan kapsamında bir satır yüklü cihaz sayısını maç. Bu bir bölge üzerinde 32′den fazla aygıtları yüklemek için tavsiye edilmez – maksimum koruma alanı ile ilgili kısıtlamalar ve böylece bir veya daha fazla dedektörleri yetmezliği önemli ölçüde tüm sistemin performansını etkilemez.