Posts tagged “gaz dedektörü”

Gaz Alarmı

Gaz alarmı için kullanılan dedektörler, muhtemel gaz kaçaklarına karşı korunmanın en ekonomik yöntemidir. İnsanlar genelde gaz kaçaklarını kokudan anlayabileceklerini düşünmektir. Ancak nezle gibi burun tıkanıklığına neden olan hastalıklarda ya da uykuda gaz kokusunun duyulması imkansızdır. Gaz dedektörleri, farklı gaz kaçaklarının tespit edebilecek özellikte geliştirilmektedir. Gaz dedektörü alarm verdiğinde bazı güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir. Öncelikle ortamda bulunan açık ateş, sigara gibi gazı alevlendirecek şeyler hemen ortadan kaldırılmalıdır. Ardından mümkünse gaz kesilmeli, pencere ve kapılar açılarak ortam iyice havalandırılmalıdır. Gaz dedektörünün alarm vermesi devam ediyorsa hemen acil müdahale ekipleri aranmalıdır. Dedektörler belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Pil durumunun sık sık kontrol edilmesi, dedektörün devre dışı kalmasını önlemektedir. Bazı dedektörlerde, kalan pil ömrünün beli olmasını sağlayan butonlar bulunmaktadır. Aynıca gaz dedektörlerinin, çakmak gazı ile de kontrol edilmesi de mümkündür. Bu dedektörler gaz kaynağına 5 ila 6 metre mesafede monte edilmelidir.

Gaz alarmı için karbon monoksit dedektörleri de kullanılmaktadır. Karbon monoksit, zehirleyici bir gazdır ve ayrıca patlayıcı özelliği bulunması nedeniyle de tehlikelidir. Karbon monoksit seviyeli belli bir değeri aştığında karbon monoksit dedektörleri hem sesli hem de görsel olarak alarm verebilir özellikte olmalıdır.

Doğalgaz alarmı

Doğalgaz alarmı için kullanılan dedektörlerin periyodik olarak kontrol edilmesi önemlidir. Özellikle cihazın pil durumuna bakılmayı, azalan pillerin değiştirilmesi önemlidir. Genellikle dedektörlerin üzerinde pil durumu ile ilgili bilgi alınmasını sağlayan buton vardır. Bu butona bakılarak pilin ne kadar ömrünün kaldığı anlaşılabilmektedir. Doğalgaz dedektörlerinin gaz kaynağına 5 ila 6 metre mesafedeki bir alana monte edilmesi gereklidir. Bir dedektör almadan önce ne tür gazlara karşı duyarlı olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Doğalgaz havadan daha hafiftir ve bu nedenle tavanda birikmektedir. LPG ise havadan ağırdır ve tabanda toplanmaktadır. Doğalgaz dedektörü diye LPG dedektörü alındığında ve bu dedektör de doğalgaz dedektörü gibi yüksek yere monte edildiğinde doğalgaz kaçağının algılanması çok zaman alacaktır. Bunun da ölümcül sonuçlara neden olacağı bilinmelidir.

 

Dedektör Doğalgaz Alarmını Algılamalı
Doğalgaz alarmı için alınacak dedektörün sadece doğalgaz kaçaklarını algılayabilecek özellikte olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Piyasada doğalgaz, LPG ve karbon monoksit gazını algılamaya yarayan üçlü sisteme sahip dedektörler bulunmaktadır. Ancak gazların farklı yayılması nedeni ile bu dedektörlerden arzu edilen şekilde veril alınması mümkün olmamaktadır. Cihaz doğalgaza göre ayarlandığında karbon monoksit ve LPG kaçağını algılayamamakta, aynı şekilde LPG’ye ayarlandığında doğalgaz da karbon dioksit gazı kaçağını fark edememektedir. Avrupa’da da bu tür dedektörlerinin satışının yasaklandığı da bilinmelidir.