Posts tagged “duman dedektörü fiyat”

Hava Örneklemeli Duman Dedektörü Özellikleri

Duman dedektörleri arasında bulunan hava örneklemeli duman dedektörleri de mikroskobik duman partiküllerini algılamaktadır. Bu dedektörler, yangın algılama sistemlerini otomatik olarak tetiklemektedir ve genellikle arşiv ya da sunucu odaları gibi yüksek öneme sahip bölgelerde kullanılmaktadır. Bu özelliğe sahip dedektörlerin, noktasal duman dedektörlerine göre çok daha hassas algılama yeteneği bulunmaktadır ve çoklu alarm eşik değerini sağlamaktadır. Eşik değerlerininde farklı duman seviyelerine göre ayarlanma olasılığı vardır.

Bu özellik, noktasal duman dedektörleri ile karşılaştırıldığında hava örneklemeli duman dedektörlerin artan bir yangın uyarısını daha erken vermesini sağlamaktadır. Böylece otomatik yangın söndürme sistemleri devreye girebilmekte, yangının zararları azaltılabilmektedir. Bu tip bir sistem kurulmaya karar verildiğinde duman dedektörü fiyat karşılaştırması yapılması tavsiye edilmektedir.

Duman Dedektörü Fiyat

Yangın alarm sistemlerinde kullanılan duman dedektörü, yangın anında çıkan dumanı algılayan dedektördür. Bu dedektörler, optik duman dedektörlerive iyonizasyon duman dedektörleri olarak iki farklı şekilde geliştirilmektedir. Günümüzde en çok kullanılan dedektör ise optik duman dedektörleri olmaktadır. İyonizasyondedektörleri küçük dumanı çok daha hassas ve hızlı olarak algılamakla birlikte yapılarında iyonizasyon hücreleri bulunmaktadır ve radyoaktiftir. Bu nedenle günümüzdeki yangın ihbar ve algılama sistemlerinde tercih edilmemektedir. Duman dedektörleri, adresli duman dedektörleri ve röleli duman dedektörlerigibi üç farklı yapıya sahiptir. Bu dedektörlerin kullanım alanları ve fiyatları ise farklıdır. Duman dedektörü fiyat araştırması yapılırken uygulama yapılacak alanın yapısı da bilinmelidir. Ekonomik olsun diye uygun olmayan bir dedektörün kullanılması, olası yangınlarda dedektörün görev yapmamasına neden olabilmektedir.

Optik duman dedektörleri ışık sensörüdür. Bu dedektörde, bir ışık kaynağı, ışığı ışına dönüştüren bir lens ve foto diyot veya fotoelektrik sensörvardır. Duman yoksa ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçmektedir. Duman, bu ışığın önünden geçtiğinde alarm tetiklenmektedir. Ancak güvenlik uzmanları, kombine dedektörlerin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kombine dedektörler, hem iyonizasyon, hem fotoelektrik ve optik algılama süreçlerine sahip, veya hem ısı hem duman algılamasını sağlamaktadır. Bazı kombine dedektörlerde karbon monoksiti algılama özeliği vardır. İyonizasyon tipi duman dedektörüise optik duman dedektörü fiyatkarşılaştırılması yapıldığında iyonizasyon tipinin daha ekonomik olduğu ortaya çıkmaktadır.İyonizasyon tipi dedektörlerin özelliği, gözle görülmesi mümkün olmayan küçük duman partiküllerini algılayabilmesidir.