Posts tagged “alev dedektörü”

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları

Yangın alarm sistemleri, toplu yaşam alanlarındaki yangın riskinin önceden anlaşılmasını sağlayan elektronik sistemdir. Yangın anının duman, alev ya da ısı ile tespit edilebilmesi için duman dedektörü, ısı dedektörü ya da alev dedektörü kullanılmaktadır. Bu dedektörler, yangın kontrol paneli ile sürekli olarak irtibat halindedir. Alarm algılandığında kontrol paneli bunu değerlendirmekte ve alarm verilmesini sağlamaktadır. Böylece binanın tahliye ve yangına erken müdahale edilmesi söz konusu olmaktadır. Yangın alarm sistemi fiyatları da kullanılan teknolojiye göre değişkenlik göstermektedir. Klasik sistem olarak adlandırılan konvansiyonel yangın algılama sistemi ile akıllı adresli yangın algılama sistemi arasında fiyat farkının olması kaçınılmazdır. Akıllı adresli sistemde kullanılan tüm algılayıcıların bir adresi vardır ve yangın alarmının hangi noktadan verildiği net olarak bilinmektedir. Konvansiyonel sistemde ise alarmın hangi dedektörden geldiği bilinememekte, sadece yangının meydana geldiği bölümle ilgili bilgi sahibi olunabilmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları Çok Ucuz Olmamalı

Yangın alarm sistemi kurulumu mühendislik gerektiren bir iştir. Çeşitli hesaplamalarla sistem elemanları monte edilmelidir. Ayrıca montaj öncesinde keşif yapılması önemlidir. Bu nedenle bilgi sahibi olmayan, deneyimi bulunmayan bir firmaya yangın alarm sistemi fiyatları ucuz diye iş verilmesi, kötü sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle fiyatların çok ucuz olmamasına da dikkat edilmelidir. Ayrıca sistemin profesyonel bir şekilde uygulanmasının ardından periyodik bakımlarının da yapılması gereklidir. Bu bakım işlemlerinde sistemin her donanımı test edilmekte, böylece olası yangında can ve mal güvenliğini kusursuz olarak yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Yangın Dedektörleri

Yangın dedektörleri, yaşam alanlarının yangın tehlikesinden korunması için geliştirilmiş özel cihazlardır. Ayrıca yangın dedektörünün maliyeti, seri üretilmesi nedeniyle de karmaşık bir yapıya sahip yangın algılama ve ihbar sistemleri ile karşılaştırıldığında çok daha ekonomiktir. Yangın alarm dedektörü, iki ana parçadan meydana gelmektedir. Bu parçalardan birisi dumana duyarlı sensör, ikinci parça ise alarm kısmıdır. Alarm kısmı, yangın başlangıcında yaşam alanlarında bulunanları sesli olarak uyarmaktadır. Yangın dedektöründe en önemli özellik güvenilir olmasıdır. Güvenilir olmasındaki en önemli kıstas da yangın belirtilerini erkenden algılaması, hatalı alarm vermemesi ve farklı çevre şartlarında da çalışabilmesidir. İyi geliştirilmiş bir yangın dedektörü, bir nedenden dolayı alevi ya da dumanı algılamayacak kadar tıkandığında ya da bloke olduğunda, farklı bir sinyal yollayabilmelidir. Bazı dedektörlerde karbon monoksit sensörü sayesinde yangın anında ortaya çıkan zçehirli gazın seviyesini ölçmek mümkün olabilmektedir.

Yangın dedektörleri yaşam alanlarının doğru yerlerine monte edilmelidir. Mutfak, yatak odası ve evin dış bölümlerine monte edilebilen dedektörler, uyku sırasında ocak kaynaklı yangın başlangıcında hayat kurtarmaktadır. Yangın dedektörü, şömine yakınlarına, banyo buharına ya da ocaktan kaynaklı buharın olduğu mutfak köşelerine konulmamalıdır. Böyle yerlere monte edilen yangın dedektörünün hatalı alarm verme olasılığı son derece fazladır. Yangın dedektörü pilli olduğunda, belirli dönemlerde pil durumlarının kontrol edilmesi gereklidir.