Duman Sensörü

Duman Sensörü

Duman sensörü, olası yangınlarda dumanı algılayan cihaz olarak nitelendirilmektedir. Endüstriyel, ticari ve toplu konutlarda kullanılan sensörler alarm sistemine bir sinyal yollamakta, evlerde kullanılanlar ise yerel sesli ya da görsel alarm yaymaktadır. Bu sensörler küçük çaplı olmakla birlikte imalatçı firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Duman sensörleri optik algılama yani fotoelektrik ya da fiziksel sürece yani iyonizasyona göre çalışmaktadır.

Ancak daha hassas olanlarda duman hassasiyetini artırmak için her iki algılama sistemi de kullanılmaktadır. Bu tep sensörler sigara içmenin yasak olduğu yerlerde kullanılabilmektedir ve caydırıcı özelliğe sahiptir. Optik duman sensörleri ışık sensörüdür. Duman olmadığında ışık düz bir çizgi halinde sensörün önünden geçmektedir. Duman bu ışığı kestiğinde sensör devreye girmekte ve alarm tetiklenmektedir. Optik sensörler uzun süreli yanma ile başlayan yangınlara karşı daha duyarlıdır. Ancak uzmanlar, kombine sensörlerin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Share this post