Genel

Yangin Alarm Sistemi

Yangin alarm sistemi, kimyasal bir olay olan yangının erken tespit edilmesini ve böylece hemen söndürülebilmesini sağlayan elektronik sistemdir ve profesyonel teknisyenler tarafından kurulmalıdır. Yangının meydana gelebilmesi için yanıcı madde, oksijen ve ısının bir araya gelmesi gereklidir. Bu üç unsurun bir araya gelmesi ile ortaya çıkan yangının erkenden tespit edilebilmesi için de yangın alarm sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler, her tür binaların yangına karşı korunmasını sağlamaktadır. Sistem, yangın kontrol paneli, dedektör, alarm butonu, siren ve flaşörlerden meydana gelmektedir. Bu cihazlar belli bir projeye göre monte edilmektedir. Bu işlemin de mutlaka profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir. Ayrıca sistemde kullanılan elemanların ulusal ve uluslararası yangın yönetmeliklerine uyumlu olması da gereklidir.

 

Yangin Alarm Sistemi Yangına Erken Müdahaleyi Sağlar

 

Yangin alarm sistemi iki faklı şekilde geliştirilmiştir. Bunlardan biri konvansiyonel alarm sistemleridir. Bu sistemler yangını bölgelerine ayırma ilkesi ile çalışmaktadır ve bu bölgelere zon adı verilmektedir. Bir zon hattında 20 dedektör bulunabilmektedir ve yangın alarmı verildiğinde ihbarın hangi dedektörden verildiğinin anlaşılması mümkün değildir. Ancak örneğin 20 dedektörün bulunduğu geniş bir alandan yangın uyarısı geldiğinde, söndürme ekiplerinin o bölgeye ulaşması yeterli olmaktadır ve konvansiyonel sistemler bunu başarı ile gerçekleştirmektedir. Adresli alarm sistemlerinde ise her dedektörün bir adresi bulunmaktadır. Bu sayede alarm verildiğinde, alarmın hangi dedektörden verildiğinin net olarak anlaşılması mümkün olmaktadır. Bu dedektörün yeri yangın kontrol panelinin üzerinde görülmektedir. Bu sayede yangının başlangıç noktasına müdahale edilme imkanı elde edilmektedir.

 

Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri Montajı

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, endüstriyel tesisler ve konutlar gibi tüm binalarda meydana gelebilecek yangın tehlikesinin zamanında algılanmasını sağlayan sistemledir. Yangın algılama ve ihbar sistemleri montajı da profesyonelce yapılmalıdır. Montaj işlemi yapılırken fark edilmeyecek ölçülerdeki bir hata, sistemin gerektiği gibi çalışmasını önlemektedir. Ayrıca hatalı montaj yapılan sistemlerin denetlenmesi sırasında olumlu rapor alamayacağı da açıktır.

Bu nedenle yangın alarm sistemlerinin uzman bir teknik ekip tarafından monte edilmesi, montaj işleminden önce keşif yapılması ve uygun yangın alarm sistemleri ekipmanlarını seçilmesi gereklidir. Bu ekipmanlar yangın kontrol paneli, alev, ısı, duman dedektörleri, yangın ihbar butonları ve uyarı elemanlarından meydana gelmektedir. Sistemde kullanılan dedektörler, duman, ısı ve alev gibi yangın belirtilerini otomatik olarak algılamakta ve değerlendirmektedir. Dedektörler elde ettiği bilgileri de kontrol paneline iletmektedir. Panel de değerlendirme yaparak alarm vermektedir.

 

Yangın Alarm Sistemi Bakım Sözleşmesi

Yangın alarm sistemleri, her tür alanda meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını önlemeye yönelik olarak kurulan erken uyarı sistemidir. Bu sistemlerin belli dönemlerde periyodik bakımlarının yapılması önem taşımaktadır. Bu bakımlar için yeterli teknik altyapıya sahip, uzman personelin hizmet verdiği firmalarla Yangın Alarm Sistemi Bakım Sözleşmesi imzalanarak yapılması tavsiye edilmektedir. Bu sözleşmede bakım periyotlarının belirtilmesi gereklidir. Yangın alarm sistemlerinin bakımında üretici verilerine göre alev ve duman dedektörü gibi algılayıcılarının test ve kalibrasyonu yapılmalıdır. Senaryo testi ile sesli ve ışıklı elemanların testinin yapılması da önemlidir. Bakımda ekipmanların hassasiyetleri ayarlanmalıdır. Özellikle yangın kontrol panelinde bulunan akülerde korozyon ve kullanma tarihi kontrol edilmeli, gerektiğinde değişimi yapılmalıdır. Yangın algılama sisteminde itfaiye ile bağlantının olması durumunda itfaiyeye alarmın ulaşıp ulaşmadığı teyit edilmelidir.

 

Yangın Alarm Sistemi Bakım Sözleşmesi Yapılırken Referanslar İncelenmeli

 

Yangın alarm sistemlerinin bakımı yapılırken bakım personelinin niteliği de önemlidir. Test ve bakımı yapanların yangın alarm sistemleri ile ilgili bilgili olması gereklidir. Personel uzman değilse yangın alarm sistemi bakım sözleşmesi bir şey ifade etmeyecektir. Bu nedenle bakım sözleşmesi yapılırken şirketle ilgili referanslar sorgulanmalıdır. Bazı firmaların ekiplerine hizmet içi eğitim verdikleri bilinmektedir. Bu tip firmalardan hizmet alınması, bakımların kusursuz olarak yapılmasını sağlamaktadır. Yangın algılama sistemleri 10 ya da 15 yıllık olduklarında bile can ve mal koruma görevini yerine getirebilmektedir. Düzenli bakımları yapılan sistemlerin 20 yıllık olanları da çalışmaya devam edebilmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları

Yangın alarm sistemleri, toplu yaşam alanlarındaki yangın riskinin önceden anlaşılmasını sağlayan elektronik sistemdir. Yangın anının duman, alev ya da ısı ile tespit edilebilmesi için duman dedektörü, ısı dedektörü ya da alev dedektörü kullanılmaktadır. Bu dedektörler, yangın kontrol paneli ile sürekli olarak irtibat halindedir. Alarm algılandığında kontrol paneli bunu değerlendirmekte ve alarm verilmesini sağlamaktadır. Böylece binanın tahliye ve yangına erken müdahale edilmesi söz konusu olmaktadır. Yangın alarm sistemi fiyatları da kullanılan teknolojiye göre değişkenlik göstermektedir. Klasik sistem olarak adlandırılan konvansiyonel yangın algılama sistemi ile akıllı adresli yangın algılama sistemi arasında fiyat farkının olması kaçınılmazdır. Akıllı adresli sistemde kullanılan tüm algılayıcıların bir adresi vardır ve yangın alarmının hangi noktadan verildiği net olarak bilinmektedir. Konvansiyonel sistemde ise alarmın hangi dedektörden geldiği bilinememekte, sadece yangının meydana geldiği bölümle ilgili bilgi sahibi olunabilmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Fiyatları Çok Ucuz Olmamalı

Yangın alarm sistemi kurulumu mühendislik gerektiren bir iştir. Çeşitli hesaplamalarla sistem elemanları monte edilmelidir. Ayrıca montaj öncesinde keşif yapılması önemlidir. Bu nedenle bilgi sahibi olmayan, deneyimi bulunmayan bir firmaya yangın alarm sistemi fiyatları ucuz diye iş verilmesi, kötü sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle fiyatların çok ucuz olmamasına da dikkat edilmelidir. Ayrıca sistemin profesyonel bir şekilde uygulanmasının ardından periyodik bakımlarının da yapılması gereklidir. Bu bakım işlemlerinde sistemin her donanımı test edilmekte, böylece olası yangında can ve mal güvenliğini kusursuz olarak yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Yangın Alarm

Yangın alarm sistemlerinin önemi büyüktür. He tür binada kullanılan yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangının başlangıç anının tespit edilmesini sağlamakta, bu sayede yangına erken müdahale imkanı elde edilmektedir. Yüksеk binalar gibi toplu yaşam alanlarında yangın riski son derece yüksektir. Yangın anında bu mekanların erkenden tahliye edilmesi gereklidir. Ayrıca yangına erken müdahale edilmesi de önemlidir. Yangın sistemlerinde alev, ısı ve duman dedektörleri gibi ekipmanlarla yangın kontrol paneli, yangın ihbar butonu ile siren ve flaşörler kullanılmaktadır. Bu sayede yangın hem içeride hem de bina dışında bulunan kişilere haber verilebilmektedir. Ancak sistemin kusursuz çalışması için uzman kişiler tarafından uygulanması gereklidir. Ayrıca sistemin kurulumunun ardından düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir. Bu bakımların da kurumsal güvenlik firmaları tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Yangın Alarm Sistemlerinin Kurulumu Zorundulur

 

Yangın alarm sistemlerinin kurulumu günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Yangın sistemleri, can ve mal güvenliği içi son derece önemlidir ancak yönetmelik gereği zorunlu olmayan binalarda bu sistemler kurulmamaktadır. Dolayısı ile meydana gelen yangınlar kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle insan yaşamının bulunduğu her alana, gerek ısı dedektörleri, gerek alev dedektörleri gerekse duman dedektörlerinden oluşan bir yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulmalıdır. Büyük projelerde angın kontrol paneli ile gerçekleştirilen bu sistemler, müstakil evler gibi küçük yapılarda ise sadece dedektörler kullanılarak kurulabilmektedir. Bu tip alanlardaki dedektörler kablosuzdur ve pille çalışmaktadır. Piller de belirli zamanlarda kontrol edilmelidir.

Yangın Alarm Paneli

Yangın alarm paneli, yangın algılama ve ihbar sitemlerinin önemli bir parçasıdır. Panel, sistemdeki dedektör, yangın ihbar butonu, sirenler, söndürme sistemleri gibi tüm unsurların devreye girmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu paneller, tüm yaşam alanlarında uygulanan yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Paneller sayesinde hangi alanda yangının meydana geldiği tespit edilebilmekte, bu sayede söndürme sistemleri devreye sokulabilmektedir. Yangın ihbar sistemleri, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde riski bulunan her yere uygulanmalıdır. Bu sistemler, erken uyarı sistemidir ve yangını başlangıç aşamasında tespit ederek gerekli uyarıların yapılmasını sağlamakta, can ve mal güvenliğini korumaktadır. Farklı dedektörlerle uygulanan bu sistemler, başka sistemlere de uyum sağlayabilmektedir. Örneğin yangın anında asansörün istenilen yere gelmesi sağlanmakta ve ardından asansörün çalışması sonlandırılmakta, yangın söndürme sistemi devreye sokulabilmektedir.

Yangın Alarm Paneli Tüm Sistemlerde Bulunur!

Yangın alarm paneli, konvansiyonel ve adresli yangın ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri, küçük ölçekli uygulamalarda tercih edilmektedir. Ekonomik olan konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemlerinde bina bölgelere ayrılmıştır ve alarm, bölgesel bazda verilmektedir. Bu durumda alarmın hangi dedektör tarafından verildiğinin anlaşılması mümkün olmamaktadır. Bu durum itfaiyenin müdahalesini geciktirmemektedir. Ancak dedektör arıza sinyali verdiğinde kısa süre içinde tespit edilmesi zordur. Çünkü arıza sinyali dedektör bazında değil bölge bazında algılanmaktadır. Dolayısı ile o bölgede 20 adet dedektör varsa arıza sinyalinin tespit edilebilmesi için bütün dedektörlerin tek tek kontrol edilmesi gereklidir. Bu da zaman kaybıdır. Oysa adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerinde dedektör arızası çok daha kısa sürede tespit edilebilmektedir.

 

Sıcaklık Dedektörü

Sıcaklık dedektörü, sabit sıcaklık ısı dedektörü, sıcaklık artış dedektörü ile sıcaklık artış ve sabit sıcaklık dedektörü olmak üzere farklı sistemlerde tasarlanmaktadır. Sabit sıcaklık dedektörü, ortamdaki ısının belli seviyenin üzerine çıkması halinde alarm verme özelliğine sahiptir. Bu dedektörlerin çalışma sıcaklığı ise 58 derece ve üzerindeki sıcaklıklardır. Dedektörlerin kullanılacağı ortama uygun olarak seçilmesi de önemlidir. Sıcaklık dedektörlerinde minimum erime yeteneğine sahip olan kurşun, kalay gibi maddelerin kullanılması mümkündür. Dedektörün içinde bulunan bu maddeler, sıcaklıkla eriyerek alarmın devreye girmesini sağlamaktadır. Bu tip maddeler, elektrik sigortalarında da kullanılmakta, aşırı ısınma durumunda sigorta atarak yangın riskini ortadan kaldırmaktadır.

 

Sıcaklık Dedektörü Çeşitleri

 

Sıcaklık dedektörü arasında bulunan sıcaklık artış dedektörü, ısının artması prensibine göre çalışmaktadır. Alevle başlayan yangında bölgenin sıcaklığı sürekli olarak artış göstermekte ve ortamda sabit sıcaklık dedektörü bulunması durumunda dedektör, belirlenen sıcaklığına erişmesiyle devreye girmektedir. Sıcaklık artış dedektörünün devreye girmesi için genel olarak 1 dakika içerisinde 7 ila 8 derecelik artış olması yeterlidir. Sıcaklık 6 derecenin altında olduğunda ise dedektör alarm vermemektedir. Sıcaklık artış ve sabit sıcaklık dedektörü ise iki özelliği bir arada bulundurmaktadır. Bu dedektör tiplerinin avantajı, diğer detektörlere göre daha fazladır. Sıcaklık artış dedektörü hızlı olarak büyüyen yangınlara çok daha çabuk karşılık vermekte, sabit sıcaklık dedektörü ise yavaş büyüyen yangınlara karşı duyarlı olarak geliştirilmektedir. Ortamda hangi tip sıcaklık dedektörünün kullanılması gerektiği ise yapılan keşiften sonra belirlenmektedir.

Pilli Yangın Dedektörü

Pilli yangın dedektörü, yangın alarm sistemlerinde alevi, ısıyı ya da dumanı algılayarak alarm veren cihazlardır. 9 voltluk pille çalışan bu dedektörler, kolay monte edilme özelliğini taşımaktadır. Kablolama maliyeti olmadığı için uygulamada ekonomik çözümler sunan pilli yangın dedektörleri, her tür alanda yangın erken uyarı sistemi için kullanılabilmektedir. Genellikle konutlardaki yangın risklerine karşı tercih edilmekle birlikte bu dedektörler iş yerlerinde, ulaşılması güç olan ortamlarda da ideal bir çözüm sunmaktadır. En son teknoloji ile tasarlanan bu dedektörlerin üzerinde, pil durumunu belirten bir gösterge yer almaktadır. Ayrıca tüm pilli dedektörlerde bir test düğmesi yer almaktadır. Bu düğmeye basılarak pilin durumunun kontrol edilmesi mümkündür. Bu testin belli aralıklarla yapılması da dedektörün sürekli olarak aktif olmasını sağlamaktadır.

 

Pilli Yangın Dedektörü Bağımsız Çalışma Yapısına Sahiptir

 

Pilli yangın dedektörü, bağımsız olarak çalışmaktadır. Kablo tesisatına ve yangın kontrol paneline ihtiyaç duymayan bu dedektörler, yangın anında yerel olarak sesli ve ışıklı uyarı vermektedir. Özellikle tek katlı, dubleks ya da tripleks binalarla pansiyon gibi ufak yaşam alanlarında tercih edilmektedir. Kablo çekilme sorunu bulunan tüm alanların yangın algılama ve ihbar sistemleri için en uygun çözüm olan pilli yangın dedektörleri, estetik bir görünüme sahiptir ve bu nedenle de tarihi eserlerde kurulan yangın alarm sistemlerinde de tercih edilmektedir. Ayrıca yangın algılama ve ihbar sistemleri bulunan binalarda ek olarak pilli yangın dedektörleri kullanılmaktadır.

Konvansiyonel Yangın İhbar Sistemi

Konvansiyonel yangın ihbar sistemi, genellikle küçük ölçekli ya da noktasal adresleme ihtiyacının düşük olduğu açık alanlarda tercih edilmektedir. Konvansiyonel sistemler ekonomiktir ve bu nedenle en fazla rağbet gören yangın algılama ve ihbar sistemidir. Sistem kontrol paneli, optik duman dedektörü, ısı dedektörü , ışın beam dedektörü, yangın ihbar butonları ve yangın ihbar sireni gibi donanımlardan meydana gelmektedir. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangın riski bulunan her yerde kullanılan erken uyarı sistemleridir. Farklı dedektör tiplerinden oluşan sistemler, olası yangınlarda binanın tahliye edilmesini sağlamaktadır. Konvansiyonel sistemlerde yangın ihbarı verilen dedektörün hangisi olduğunun anlaşılması imkansızdır. Bu sistemlerde sadece hangi alanda bulunan dedektörden alarm verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca dedektör arızası olduğunda da arızanın hangi dedektörden kaynaklandığının tespit edilmesi zaman almaktadır.

 

Konvansiyonel Yangın İhbar Sistemi Yönetmeliğe Uygun Olmalıdır

 

Konvansiyonel yangın ihbar sistemi, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve uluslar arası standartlara uygun olarak monte edilmelidir. Ayrıca sistemin periyodik bakımları zamanında yapılmalıdır. Bakımda yangın kontrol paneli test moduna alınmalı, sonrasında bakım periyoduna bağlı olarak, dedektörler test edilmelidir. Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemlerinin uygulanacağı bina ya da tesis bölgelere ayrılmaktadır. Bu işlem, kat, bina ya da depo bazında olabilmektedir. Dolayısı ile yangın algılaması da bölge bazında gerçekleşmektedir. Sistem, yangının hangi bölgede çıktığını ihbar etmektedir. Konvansiyonel sistemlerin uygulanmasında her bir bölgeye 25 adete kadar dedektör ya da buton bağlanabilmektedir.

Mavili Fiyat Listesi

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konutlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve eğitim merkezlerinde olası yangınların erken tespit edilerek kısa sürede müdahale edilmesi sağlayan yangın erken uyarı sistemleridir. Bu sistemlerde kullanılan donanımları imal eden Mavili, birbirinden farklı özelliklere sahip cihazlar tasarlamaktadır. Dolayısı ile Mavili fiyat listesi de cihazların özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Yangın alarm sistemleri kurulurken fiyat karşılaştırması yapılırken ürün özelliklerinin de dikkate alınmasında yarar vardır. Düşük fiyatlı diye ortama uygun olmayan donanımın tercih edilmesi, yangın algılama ve ihbar sisteminin yangını fark etmemesine, dolayısı ile can ve mal kayıplarına yol açmasına neden olduğu bilinmelidir. Yangın alarm sistemleri, açık ve kapalı alanlarda dedektörler vasıtasıyla meydana gelebilecek yangını algılamakta, takip eden süreçte de alarm vermekte, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını birlikte kullanmaktadır. Bu nedenle uygun ekipmanların seçilmesi son derece önemlidir.

 

Mavili Fiyat Listesindeki Ekipmanlar

 

Mavili fiyat listesi incelenirken konvansiyonel yangın ihbar sistemleri, analog adresli yangın ihbar sistemi ürünleri, akıllı adresli yangın ihbar sistemi ürünleri, yangın ihbar paneli, optik duman dedektörü, sabit sıcaklık dedektörleri, ısı artış hızı dedektörleri, multisensör dedektörleri, ışın tipi beam dedektörleri doğalgaz ve LPG dedektörleri ile siren ve flaşörlerin fiyatlarının farklı olduğu görülmektedir. Ortamda hangi ekipmanın kullanılması gerektiğine de profesyonel kişiler karar vermektedir. Yangın güvenlik sistemlerinin kurulmadan önce ortamda keşif yapılması ve bu keşfin ardından proje hazırlanarak uygun ekipmanların seçilmesi önemlidir. Yangın algılama ve ihbar sistemi projesinin de yangın yönetmeliğine uygun olması şarttır.