Monthly Archives: Aralık 2015

Yangın Alarm Santrali

Yangın alarm sistemleri yangın alarm santrali, dedektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri bulunmakta, bütün bu elemanlar, birbirleri ile sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır. Sistemdeki iletişimin kopmaması için sürekli kontrol yapılmalı, ayrıca sistemin periyodik bakımları da aksatılmamalıdır. Yangın alarm santralleri, konvansiyonel ve adresli yangın algılama ve ihbar sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Profesyonel ekipler tarafından kurulması gereken sistemlerin beslemesi, kesintisiz güç kaynağı tarafından yapılmalıdır. Bu güç kaynağı, elektrik kesilmelerinde sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Sistemin iletişimi protokolünün günün şartlarına uygun olarak tasarlanmaması önemlidir. Bunun için de ileriki yıllarda tasarlanacak farklı cihazlara da uygun olması gereklidir. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelebilecek olası kısa devrelerin, sistemin tamamını devre dışı bırakması önlenmelidir.

 

Yangın Alarm Santrali Arızalı Ekranda Gösterebilmelidir

Yangın algılama ve ihbar sistemlerindeki akıllı analog adresli yangın alarm santrali, duman dedektörü, sıcaklık dedektörü, ışın tipi duman dedektörü, patlayıcı gaz dedektörü, karbon monoksit dedektörü, yangın ihbar butonları ve benzeri tüm elemanlarının bağlantısına uygun olması gereklidir. Ayrıca santralin bir çevrimine en az 127 adresin bağlanması da son derece önemlidir. Ayrıca sisteme adreslenebilir sirenlerin bağlanıp bağlanılamayacağına da dikkat edilmelidir. Sistemdeki bütün cihazların birbirinin çalışmasını etkilemesi, santralin ortalama 48 tanımlanabilir bölgeye sahip olmasının da önemi büyüktür. Gelişmiş sistemlerde santralin mikroişlemcili olması, içte ya da dışta meydana gelebilecek her türlü arızayı ekranda gösterebilmesi de, arızalara kısa süre içinde müdahale etme imkanı vermektedir.

Eec Yangın

Eec yangın algılama ve ihbar sistemleri, analog sistemler, interaktif algoritma tabanlı sistemler, aktif hava emmeli çok hassas duman algılama sistemleri, aktif hava emmeli gaz algılama sistemleri, özel ışın tipi duman dedektörleri, kablo tipi sıcaklık algılama sistemleri,  fiber optik sıcaklık algılama sistemleri, özel kontrol paneli ağı ve benzeri donanımlarla tasarlanmaktadır. Bu sayede yangın algılama ve ihbar sistemi, olası yangınları çok daha kısa süre içinde tespit ederek gerekli olan yerlere bildirmektedir. Adresli ve konvansiyonel olarak uygulanan yangın algılama ve ihbar sistemleri, büyük orta ve küçük ölçekli projelerde uygulanabilmektedir.

Eec yangın sistemleri, toplu konutlar, hastaneler, yurtlar, okullar, fabrikalar, iş merkezleri gibi insanların yoğun bir şekilde bulunduğu ortamlarda, diğer güvenlik sistemleri ile entegre bir şekilde uygulanabilmekte, bu sayede güvenlik sistemlerinin bir bütün halinde can ve mal kaybının önlenmesini sağlamaktadır. Yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulurken özellikle yüksek duman hassasiyetine sahip olan dedektörler, gaz algılama ve kontrol üniteleri ve benzeri yangın ekipmanları kullanılmaktadır. Kaliteli ekipmanlarla kurulan yangın algılama ve ihbar sistemlerinde beklenen sonuca ulaşmak, can ve mal güvenliğini sağlamak mümkündür.