Monthly Archives: Ekim 2015

Teletek Yangın

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonel ve adresli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Konvansiyonel sistemlerde yangın alarmının geldiği dedektörün yerinin tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Bu sistemlerde bölge bazında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu nedenle de yangının tam yerine müdahale edilmesi gecikebilmektedir. Binlere dedektörün yer aldığı büyük çaplı binalarda bu sistemler tavsiye edilmemektedir. Adresli yangın algılama sistemlerinde ise yangının çıktığı noktanın tam olarak tespit edilmesi mümkündür. Bu da müdahalenin çok kısa bir süre içinde yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Hangi sistem olursa olsun tüm yangın algılama ve ihbar sistemlerinde farklı dedektörler kullanılmaktadır. Teletek yangın dedektörleri de sektördeki ileri teknolojiye sahip dedektörler olarak öne çıkmaktadır. Yangın alarm sistemleri, Teletek paneller, dedektörler ve sirenlerle güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Teletek yangın elemanları arasında bulunan dedektörler, ısı, duman, kombine ısı ve duman dedektörü gibi çok farklı şekillerde tasarlanmaktadır. Bunların arasında bulunan kombine ısı ve optik duman dedektöründe kontrol panelinden seçilebilir duyarlılık düzeyi vardır. 120 metrekareye kadar bir alanı koruyan bu dedektörün montaj yüksekliği 16 metreye kadar çıkmaktadır. Teletek’in diğer dedektörleri de aynı özelliklere sahiptir. Teletek’in yangın ihbar sirenleri de duvara monte edilebilir özellikleri vardır. Gelişmiş sistemlere sahip olan bu sirenler, yangın anında binanın boşaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu sirenler çevreye de yangın olduğu bilgisini yaymaktadır. Dahili siren de geliştiren Teletek, bu sayede adreslenebilir yangın ihbar sistemlerinde kullanılan sirenleri tasarlamıştır. Cihazlar kolay monte edilebilmektedir.

Eleks Duman Dedektörü

Duman dedektörü için en önemli özellik güvenilir olmasıdır. Eleks duman dedektörü, herhangi bir nedenden dolayı dumanı algılayamayacak şekilde tıkanması durumunda farklı bir sinyal vermektedir. Bazı yangın dedektörlerinde ise karbon monoksit sensörü sayesinde yangın anında ortaya çıkan karbon monoksit seviyesini ölçebilmektedir. Dedektörler günümüzde tek tip olmaktan çıkmıştır. Sabit sıcaklık dedektörü, optik duman dedektörü, iyonize duman dedektörü, sıcaklık artış hız dedektörü, ışın dedektörü, alev dedektörü gibi çeşitli dedektörler vardır. Bu dedektörlerin kullanım alanları değişmektedir. Tütme ile başlayan yangınlarda duman dedektörü en doğru dedektör tipi olmaktadır. İyonize dedektörler havayı koklamakta ve yangın olup olmadığını ölçmektedir. Ev ve küçük iş yerlerinde ise optik dedektörler tavsiye edilmektedir. Alev dedektörleri ise yangını tüterek algılamaz. Bu nedenle özel koşullarda kullanılmalıdır.

 

Genellikle Duman Dedektörü Tercih Edilir

Yangın dedektörü olarak genellikle duman dedektörleri tercih edilmektedir. Bu dedektörler arasındaki Eleks duman dedektörü, gelişmiş sistemlere sahiptir. Farklı alanlarda kullanılmak üzere çeşitli dedektör seçenekleri ile geliştirilen Eleks duman dedektörleri, akıllı, geçmişe dönük hafızalı, elektronik adreslenebilir ve mikroişlemci kontrollü bir cihazdır. Hangi tip dedektör olursa olsun dedektörün doğru yerlere yerleştirilmesi önemlidir. Bunun için öncelikle uzman bir ekipten fizibilite çalışması yapması istenmeli, ardından profesyonelce uygulama yapılmalıdır.

 

Yangın Dedektör Çeşitleri

Yangın dedektör çeşitleri, her türlü binada yangının başlangıç aşamasında fark edilmesini ve gerekli birimlerin harekete geçirilmesini sağlamaktadır. Birbirinden farklı yangın dedektörü vardır. Bunların arasında bulunan iyonizasyon duman dedektörleri, radyoaktif madde bulunan bir hazne ile geliştirilmiştir. Bu hazne içinde bulunan hava, radyoaktif maddenin ışımasıyla iyonize olmakta, bu sayede hava içindeki oksijen ve nitrojen iyonları hazne içini iletken getirmektedir. İletkenlik belli bir değerin altına düştüğünde de dedektör aktif olmakta ve yangını bildirmektedir. Optik duman dedektörü de bir ışık sensörüdür. Duman olmadığında ışık düz bir çizgi şeklinde dedektörün önünden geçmektedir.

Duman bu ışığı kestiğinde alarm tetiklenmektedir. Ayrıca büyük odalarda ışınları algılayan cihazlar vardır. Duvara monte edilen bir ünite, ayrı bir izleme cihazı tarafından alınan veya ayna tarafından yansıtılan bir ışın yollamaktadır. Eğer ışın sensöre az göründüğünde cihaz aktif olmakta, kontrol paneline bir sinyal yollamaktadır. Bu dedektörler uzun süreli yanma ile başlayan yangınlara karşı daha hassastır.

Wifi Güvenlik Kamerası

Wifi kablosuz bağlantı anlamına gelmektedir ve wifi güvenlik kamerası da kablosuz güvenlik kamerası olarak nitelendirilmektedir. Bu kameralar, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazlarla izlenebilmektedir. Bunu için yerel internet ağına bağlanılması yeterli olmaktadır. Bu kameraların çok büyük avantajları vardır Kablolama gereksinimi tamamen ortadan kaldıran wifi kameralar, kablo çekilemeyecek binalarda ya da binalar arası bağlantılarda kolaylık sağlamaktadır. Diğer kablosuz kameralara göre çok daha ucuz ve kolayca kurulabilen wifi güvenlik kameraları, birden çok kablosuz erişim noktası bulunan ağlarda iletişim kesilmeden bir erişim noktasından diğerine geçiş yapabilme avantajına sahiptir.

Eski CCTV kameraların yerini wifi güvenlik kameraları almaktadır ve işletmelere maliyet oluşturmamaktadır. Birden fazla kamera sisteminin izlenmesine olanak sağlayan bu kameraların elde ettiği görüntüler çok kolay bir şekilde kayıt altına alınabilmektedir. Üstelik kayıt için kameraların yakınında bulunmaya da gerek yoktur.

 

Yangın Santrali

Adreslenebilir sirenlerin bağlanabilme özeliğine sahip olması gereken yangın santrali, ortalama 48 tanımlanabilir bölgeye sahip olacak şekilde üretilmelidir. Yangın alarm santrali, kendi başına çalışabilmeli, büyük sistemlerde de haberleşme portu ile en onlarca akıllı analog adresli yangın alarm santrali birbirine bağlanabilme özelliğinde olmalıdır. Bu özellik, bir arıza meydana geldiğinde sistemin tamamen çökmesini önlemektedir. Santralin mikroişlemci kontrollü olmasının yanı sıra, iç ya da dış donanımında meydana gelebilecek hataları LCD ekranında gösterebilmesi de önemlidir. Bu santrallerin kolay kullanılır olmasının yanı sıra santral menüsünün de Türkçe olması gereklidir. Yangın alarm santrali kurulurken alarm ve algılama cihazlarına giden kablolar, kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi durumlara karşı sürekli olarak kontrol edilmesi de gereklidir. Cihazlar, adresleri, bölge isimleri, sebep ve sonuç programları ile olayları hafızasında tutmalı, ayrıca enerjisi kesintisi meydana geldiğinde bile hafıza silinmemelidir.

 

Şifrenin Bulunması Önemli

Yangın santrali üzerinde bulunan mikroişlemcinin, detektörlerden gelen sinyalleri değerlendirebilmeli ve onaylayabilmelidir. Sonrasında da operatöre ve çevreye, sesli ve ışıklı olarak duyurabilmelidir. Yangın alarm santrallerinde özel bir şifre bulunmalı ve yetkisiz personelin müdahale etmesi önlenmelidir. Santral, enerji kesildiğinde de sitemin 24 saat çalışabilmesine imkan sağlamalıdır.

 

Yangın Alarm Tesisatı

Yangın alarm tesisatı, yangından korunmanın en önemli detaylarından biridir. Bu tesisatın uzman kişiler tarafından yapılması, hem müdahale, hem de ortamda bulunan kişilerin tahliye edilmesi için zaman kazandırmaktadır. Yangın alarm tesisatında dedektörler, yangın butonları, sirenler ve kontrol paneli bulunmaktadır. Yangın algılama ve ihbar sisteminin tüm elemanlarının hatasız bir şekilde monte edilebilmesi için de öncelikle alarm tesisatının projelendirilmesi ve sonrasında montaj işleminin yapılması gereklidir. Aşrıca yangın alarm tesisatının mutlaka yangın yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

Günümüz yangın alarm tesisatları, hem projelendirme hem de uygulama aşamalarında uzman kişiler tarafından hayata geçirilmelidir. Tesisat, çok sayıda farklı dedektör tipleri ile döşenmektedir. Dedektörler özellikle hassas olarak nitelendirilen ortamlarda kullanılacaksa hava izleme özelliğinde olması gereklidir. Bu dedektörler, havadan aldıkları dumanı analiz etmekte, belleklerindeki örneklerle karşılaştırmakta ve sonrasında alarm vermektedir. Bu özellikleri nedeniyle dedektörler düşük yoğunluktaki dumanı bile fark edebilmektedir.

Yangın Alarm Sistemi Bağlantı Şeması

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonel ve analog adresli sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Hangi sistem olursa olsun hepsinde yangın alarm sistemi bağlantı şeması hazırlanmakta ve bu şemaya göre sistem uygulanmaktadır. Şema, sistemin kolay ve hatasız bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Konvansiyonel yangın algılama sistemlerindeki algılama paneli, elemanların bağlandığı bölgelerden meydana gelmektedir. Ayrıca bu sistemde her bölgeye 20 adet dedektör bağlanabilmektedir. Panelde ayrıca yangın ihbar butonlarıyla sirenlerin bağlanacağı giriş ve çıkışlar bulunmaktadır. Dedektörlerden birisi algılama yaptığında ya da yangın butonuna basıldığında, hangi bölgeye aitse o bölgeden uyarı sinyali gelmektedir. Ancak ikazın hangi dedektörden geldiğinin belli olması mümkün değildir. Bu tip alarm panelleri genellikle orta çaplı ya da küçük binalarda kullanılmaktadır.

 

Profesyonellerden Destek Alınmalıdır

Analog adresli yangın alarm sistemleri de iki türlüdür. Bunlardan birisi olan analog adresli yangın algılama sistemlerinde bulunan dedektörlerin atanması üzerindeki anahtarlar tarafından yapılmaktadır. Elektronik adresli yangın algılama sistemlerinde ise adresleme, panel tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Hangi çeşit olursa olsun analog adresli yangın alarm sistemleri de yangın alarm sistemi bağlantı şeması üzerinden uygulanmalıdır. Bu şemada dedektörlerin, kontrol panelinin, yangın ihbar butonlarının ve sirenlerin yerleri tam olarak belirlenmektedir. Bu şema profesyonel kişiler tarafından çizilmeli, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin uygulaması da yine uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Sistemin periyodik kontrollerinin de yine profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Özellikle yangın kontrol paneline yetkisiz kişilerin teması önlenmelidir ve bunun için şifreleme yapılmalıdır.

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemi

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, muhtemel yangınları önceden tespit edip alarm vererek binanın tahliye edilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler farklı özelliklerde kurulmaktadır ve kurulumu profesyonel kişiler yapmalıdır. Ayrıca yangın sistemleri montaj edilmeden proje çizilmeli ve uygulama bu proje üzerinden yapılmalıdır. Bu sistemler arasında bulunan konvansiyonel yangın algılama sistemi, dedektörlerle uygulanmaktadır. Sistemde yangın ya da arıza bilgisi, kontrol paneli üzerinde bölge bazında görülmektedir. Sistemin kurulduğu bina bölümlere ayrılmıştır ve bu bölünme kat bazında veya bina bazında yapılabilmektedir. Sistemdeki kablo tesisatı da bölge sayısına göre yapılmaktadır. Her bölgeye azami 20 adet detektör bağlanabilmektedir. Yangın ihbar butonu ise İstenildiği kadar kullanılabilmektedir. Siren kablosu ise panelden ayrı olarak çekilmektedir.

 

Yangın Alarm Kontrol Panelinin Görevi

Konvansiyonel yangın algılama sistemi farklı elemanlarla oluşturulmaktadır. Bunların arasında bulunan ana kontrol paneli, üzerinde kontrol kartları bulunan, dedektör ve yangın ihbar butonlarından gelen uyarıla değerlendiren yangın alarm kontrol panelidir. Sistem 24 Volt doğru akım gerilimle çalışmaktadır. Enerji kesildiğinde kontrol panosu içinde, sistemi 24 saat süresince besleyebilecek kapasiteye sahip akü ile bu aküyü şarj edebilen, aynı zamanda çıkış santralini besleyen güç kaynağı bulunmaktadır. Panel, sistemde meydana gelen arızaları ve yangın ihbarlarını, panelin ön yüzündeki ledler ve vızıltı ile kullanıcılara bildirmektedir. İhbar yangın ihbarı ise sirenleri devreye sokan panelde siren susturma, panel resetleme gibi işlevleri gerçekleştiren butonlar bulunmaktadır.

Kablosuz Duman Dedektörü

Kablosuz duman dedektörü, yangın anındaki duman oluşumunu algılayarak ses ve ışıklı uyarı ile aram veren elektronik bir cihazdır. İhtiyaç duyulan her alanda kullanılabilen bu duman dedektörleri, yangın anında binada bulunanların tahliye edilebilmesi için geliştirilmiştir. Santral, kablo ya da bir başka aparat gerektirmeden evlerin mutfaklarına, oturma odalarında, yatak odalarında, yemek odalarında, bürolarda, ofislerde, hol ve antrelerde bu tip duman dedektörlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Kablosuz dedektörler genellikle pille çalışmaktadır ve bu pillerin zaman zaman kontrol edilmesi gereklidir. Bazı dedektörlerde pil durumunu gösteren ışıklı LED bulunmaktadır. Bu dedektörler oluşan dumanı algılamakta, güçlü ses ile alarma geçmekte, aynı zamanda ışıklı göstergelerle de yangını haber vermektedir. Kablosuz duman dedektörleri, beton, demir, plastik, ahşap ve alçıpan gibi yüzeylere kolaylıkla monte edilebilmektedir ve montaj işlemi kolaydır. Bu dedektörler banyolar, çok dar olan dolaplar, bitmemiş tavan arası gibi bölgelerin dışında çoğu yerde kullanılabilmektedir.

Kablosuz Yangın Alarm Sistemi

Kablosuz yangın alarm sistemi, hesaplı ve güvenilir bir koruma sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Evlerde, işyerlerinde, mağazalarda ve tüm alanlarda kullanılabilen bu kablosuz yangın alarm sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen dedektörler bulunmaktadır ve bu dedektörler, kablosuz kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu tip yangın alarm sistemleri telefon üzerinden çalıştırılabilmekte, hatta siren bile çaldırılabilmektedir. Bir tehlike meydana geldiğinde kontrol paneli, önceden belirlenen telefon numaralarını arayabilmekte ya da bu numaralara mesaj gönderebilmektedir. Enerji kesilmelerinde pil ya da üzerinde bulunan akü ile 10 ila 60 saat arasında çalışmaya devam edebilen yangın alarm sistemleri bulunmaktadır.

Kablosuz yangın alarm sistemi, hesaplı ve güvenilir bir koruma sistemi kurulmasını sağlamaktadır. Evlerde, işyerlerinde, mağazalarda ve tüm alanlarda kullanılabilen bu kablosuz yangın alarm sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen dedektörler bulunmaktadır ve bu dedektörler, kablosuz kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu tip yangın alarm sistemleri telefon üzerinden çalıştırılabilmekte, hatta siren bile çaldırılabilmektedir. Bir tehlike meydana geldiğinde kontrol paneli, önceden belirlenen telefon numaralarını arayabilmekte ya da bu numaralara mesaj gönderebilmektedir. Enerji kesilmelerinde pil ya da üzerinde bulunan akü ile 10 ila 60 saat arasında çalışmaya devam edebilen yangın alarm sistemleri bulunmaktadır.