Monthly Archives: Eylül 2015

Yangın Butonu

Yangın butonu, her tür binada meydana gelebilecek yangınların bina içinde yaşayanlara ve itfaiyeye bildirmeye yarayan yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bir donanımıdır. Hayati öneme sahip olan bu butonların binadaki çıkış yollarında, merdiven sahanlıklarına ve açık havaya açılan kapıların yanlarına en fazla 30 metre aralarla yerleştirilmelidir. Bu butonlar, yangın riski yüksek olan binalara daha sık mesafelerde olmalıdır. Yangın ihbar butonları kolay ulaşılabilir olmalı iyi aydınlatılmış noktalarda bulunmalı ve yerden 1,4 metre yükseklikğe monte edilmelidir. Butonlar basit bir sistemle çalışmalı, sistemin tamamında aynı yöntemle çalışan butonlar kullanılmalıdır.

Günümüzdeki yangın alarm butonları, akıllı, geçmişe dönük hafızası olan, elektronik adreslenebilir özelliğinde, mikroişlemci kontrol bulunan, açık kapalı anahtarlı olarak tasarlanmaktadır. Ancak halen klasik yangın ihbar butonları da kullanılmaktadır. Bu butonların üzerinde bir cam bulunmakta, yangın sırasında cam kırılarak alarm sistemi devreye sokulmaktadır. Buton elle kumanda edilmektedir.

Yangın Sistemi

Yangın sistemi, belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Kontrol ve bakım sırasında kontrol paneli test boduna alınmalı, detektörlere test aparatlarıyla alarm  verdirilmelidir. Loop cihazlarda, dedektörün tipi, çalışma hassasiyeti, adresi, üretim tarihi, son bakım tarihi gibi gerekli tüm bilgiler dedektörün hafızasında saklanmaktadır. Bu sayede cihazların bakım tarihleri kaydedilmektedir. Geçmişe dönük hafızası bulunan dedektörlerde geriye dönük raporlama imkanı bulunmaktadır. Adresli yangın sistemleri segmentinin en üst sınıfındadır. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonel ve adresli yangın ihbar sistemleri olarak iki farklı şekilde üretilip uygulanmaktadır. Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri genellikle küçük ölçekli alanlarda uygulanmaktadır. Bu sistemler ekonomiktir. Adresli yangın ihbar sistemleri ise bölünmüş bölgelerin çok olduğu binalarla orta ve büyük ölçekli projelerde uygulanmaktadır. Adresleme teknolojileri, manuel ve otomatik adresli sistemler olarak ayrılmaktadır. Manuel adresli sistemler, dip-switch, rotary switch veya el tipi adresleme üniteleri ile adreslenmektedir. Otomatik adresli sistemlerde ise tüm saha donanımları kontrol paneli tarafından otomatik bir şekilde adreslenmektedir.

Yangın Alarm Sistemleri Fiyat

İnsanlar yangın alarm sistemleri kurulurken bütçelerini de korumalıdır ancak bu durum kalitesiz ürünlerin satın alınması ve uygulamanın profesyonel olmayan kişilere yaptırılması anlamına gelmemelidir. Kalitesiz ürünler ve hatalı uygulamalar, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sonuçlardan biri de kuşkusuz yangındır. Yangın, hızlı bir şekilde yayılan bir felaket olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle hızlı müdahale edilmelidir. Tüm alanlara uygulanması gerekli olan yangın algılama ve ihbar sistemleri, olası yangınları başlangıçta tespit ederek büyük felaketleri önlemektedir. Kaliteli ısı ve duman dedektörleri ile yangınlar algılanabilmekte ve can kaybı önlenebilmektedir. Bu nedenle yangın alarm sistemleri fiyat araştırması yapılırken kullanılan malzemenin kalitesinin sorgulanması önemlidir.

Yangın alarm sistemleri duman ve ısı seviyesi aşıldığında uyarı vermektedir. Offline bir sistemde sirenle uyarı verilirken, online sistemde ise yangın kontrol paneli, yangın alarm merkezini devreye sokmaktadır. Bu sistemde binada kimse olmasa bile yangına zamanında müdahale edilebilmektedir. Yangın alarm sistemi ile ilgi araştırma yaparken yangın alarm sistemleri fiyat araştırması da yapılması, kullanılacak ürünün ön planda tutulması tavsiye edilmektedir.

Gaz Alarmı

Gaz alarmı için kullanılan dedektörler, muhtemel gaz kaçaklarına karşı korunmanın en ekonomik yöntemidir. İnsanlar genelde gaz kaçaklarını kokudan anlayabileceklerini düşünmektir. Ancak nezle gibi burun tıkanıklığına neden olan hastalıklarda ya da uykuda gaz kokusunun duyulması imkansızdır. Gaz dedektörleri, farklı gaz kaçaklarının tespit edebilecek özellikte geliştirilmektedir. Gaz dedektörü alarm verdiğinde bazı güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir. Öncelikle ortamda bulunan açık ateş, sigara gibi gazı alevlendirecek şeyler hemen ortadan kaldırılmalıdır. Ardından mümkünse gaz kesilmeli, pencere ve kapılar açılarak ortam iyice havalandırılmalıdır. Gaz dedektörünün alarm vermesi devam ediyorsa hemen acil müdahale ekipleri aranmalıdır. Dedektörler belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Pil durumunun sık sık kontrol edilmesi, dedektörün devre dışı kalmasını önlemektedir. Bazı dedektörlerde, kalan pil ömrünün beli olmasını sağlayan butonlar bulunmaktadır. Aynıca gaz dedektörlerinin, çakmak gazı ile de kontrol edilmesi de mümkündür. Bu dedektörler gaz kaynağına 5 ila 6 metre mesafede monte edilmelidir.

Gaz alarmı için karbon monoksit dedektörleri de kullanılmaktadır. Karbon monoksit, zehirleyici bir gazdır ve ayrıca patlayıcı özelliği bulunması nedeniyle de tehlikelidir. Karbon monoksit seviyeli belli bir değeri aştığında karbon monoksit dedektörleri hem sesli hem de görsel olarak alarm verebilir özellikte olmalıdır.

Yangın Sireni

Yangın sireni uygulamasında profesyonel kuruluş tercih edilmelidir. Bunun nedeni, sistemin güvenli bir şekilde kurulma ihtiyacıdır. Bu sirenler dahili ve harici olmak üzere iki garklı tipte üretilmektedir. Harici sirenler dış mekanlara monte edilmeli, sirenin sesi çevreden duyulabilmelidir. Böylece binada kimse olmasa bile meydana gelen yangın çevredekiler tarafından gerekli yerlere bildirilebilmektedir. Dahili sirenler ise içeride olanları uyarmakta ve harici sirenlere benzer olarak çalışan cihazlardır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin önemli bir donanımı olan yangın sirenleri, her kata monte edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin bir parçası olan siren ve sistemdeki diğer ekipmanlar, periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yangın alarm sistemlerinin, tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanını 1000 metrekareyi geçen binaların yanı sıra otel ve motellerde, misafirhanelerde, yatakhanelerde, hastanelerde, huzurevlerinde, pansiyonlarda ve benzeri tüm yerlerde, ayrıca tüm yüksek binalarda kullanılması zorunludur.

 

Yangın İhbar Santrali

Yangın ihbar santrali, sistemdeki her türlü kalıtlarını tutabilme özelliğine sahip olmalıdır. Genel olarak yangın alarm santrallerinde 4 adet programlanabilir uzaktan kumanda girişleri bulunmaktadır ve bu sayede farklı bir yerden santrale kumanda etme imkanı elde edilmektedir. Bu sayede santralin yanına gitmeye gerek kalmadan tüm sistem alarm durumuna geçirilebilmekte, sirenler susturulmakta ve santral resetlenebilmektedir. Santralde gece ve gündüz modlarının yanı sıra dedektörlerin alarm ve kirlilik değerlerinin de tespit edilmesi gereklidir. Yangın alarm santrallerinin gelişmiş bilgisayar ağı ile haberleşme imkanını sunması, yangına kısa sürede müdahale edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca gelişmiş santrallerde haberleşme, uzak mesafelerde de gerçekleşebilmektedir. Yangın alarm santraline takılabilen bir ekran olduğunda, merkezi bir noktadan tüm uygulamaya hakim olunabilmektedir. Bu sayede, santrallerle binanın tamamın görüntülenebilmekte, muhtemel yangınlar proje üzerinden çok daha süratli bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ayrıca ortamın canlı görüntüsünün de ekranda görülmesi sağlanabilmektedir.

 

Yangın İhbar Santrali Zorunludur

Birden fazla yangın ihbar santrali kullanıldığı projelerde network uygulaması yapılmaktadır. Bu tip projelerde santrallere telefon modülleri takılabilmekte, böylece santraller arası görüşme sağlanabilmektedir. Ayrıca her santral aranabilmekte ve tüm telefonlarla konferans görüşme yapılabilmektedir. Gelişmiş santrallere takılabilen anons modüleri ile ortamdaki anons sistemine müdahale edilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu sayede yangın alarm santrali kullanılarak binadakilerin tahliye edilmesi çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde yangın santralinin kurulması şarttır. Bu santraller yangın alarmını ve hata bilgisini detaylı olarak gösterebilmekte, ayrıca hatalı alarmı da engellemektedir.

Yangın Kablosu

Yangın kablosu üretiminde farklı malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan mu maddeler, yangınlarda farklı etki yaratmaktadır. Kablo üretiminde en fazla PVC tabanlı malzemeler, polietilen malzemeler, halojensiz ve düşük duman yoğunluklu malzemeler ile yangına dayanıklılık sağlayan malzemeler kullanılmaktadır. PVC, kablolarda sık kullanılmaktadır. PVC yandığında yoğun bir duman ile birlikte korozif gaz da meydana gelmektedir. Bu gazlar insanların tahliyelerinde bazı aksaklıkları neden olabilmekte, bunun sonucunda da ölüm oranları yüksek olabilmektedir. Bu gazlar görüş mesafesini de azaltarak kurtarma çalışmalarına zarar vermektedir. Yangın sırasında açığa çıkan hidroklorik asit, karbondioksit ve karbon monoksit gazları ölüme sebebiyet vermektedir. Polietilen tabanlı üretilen kablolar ise kolayca alevlenebilmektedir. Polietilen malzeme halojensizdir, Yangında zehirli ve korozif gaz oluşturmayan bu malzeme, yangın sırasında yapının içerisinde sıçramalar meydana getirmekte ve yangının büyümesine neden olabilmektedir. Ayrıca yoğun duman oluşturan bu malzeme görüş mesafesini azaltmaktadır. Bu nedenle binalarda polietilen esaslı kabloların kullanılmaması gereklidir.

Yangın kablosu olarak tasarlanan HFFR kablolar da yapıları gereği binalarda ortaya çıkan bir yangında alevi geciktirebilme özelliğine sahiptir. Bu kablolar zehirli ve korozif gaz yaymamakta, ayrıca duman yoğunlukları düşük olmaktadır. Yalıtımlarının sürekliliğinin devamı gereken elektrik devrelerinde yani acil durum emniyet devrelerinde bu kablolar kullanılmaktadır.

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği, yangın ihbar ve söndürme sistemlerinden meydana gelmektedir. Yangın sırasında önlemler, muhtemel yangının durumuna göre alınmaktadır. Yanması muhtemel maddeler belirlendiğinde alınacak önlemler de etkili olmaktadır. Ayrıca yangın güvenliğinde alınacak eğitimin de büyük önemi vardır. Çünkü kimi zaman eğitimi olmayan birinin müdahalesi, yangının söndürmek yerine daha da alevlenmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle uygun önlemlerin yanı sıra yangın eğitiminin de önemi büyüktür. Yangın güvenlik önlemleri, pasif ve aktif yangın güvenliği olarak sınıflandırılmaktadır. Pasif yangın güvenliği önlemleri, yapının tasarımı, bina strüktürünün tayin edilmesi, yapı malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenlik önlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Yapıdaki malzemelerin yangına dayanıklı ve yangının büyüyüp gelişmesini önleyici nitelikte olması önemlidir. Proje aşamasında genel konuların yanı sıra yangın önleyici tedbirler ve yangın söndürme kolaylığı da göz önünde tutulmalıdır.

İnsanların kalabalık olarak bulunduğu binalarda en büyük risk yangındır. Yüksek binalardaki yangına dışarıdan kurtarma müdahalesi, itfaiyenin sahip olduğu yangın merdiveninin yüksekliği ile sınırlı olmaktadır. Kısa bir itfaiye merdiveni olduğunda yüksek katlardaki insanlar kaderleri ile baş başa kalmamalıdır. Bu nedenle mimari düzenlemelerin de buna göre yapılması şarttır. Binalarda yangın güvenliği eksiksiz olmalı, kaçış merdivenleri ve katların bölmelere ayrılması da tam olarak yapılmalıdır. Dekorasyon sırasında yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması da yangın güvenliğini sağlamaktadır. Mekanik sistemlerin tesisatının da yangının katlara sıçramasını önleyici özellikte bulunması gereklidir. Dekorasyonda yoğun duman ve zehirli gazların çıkmasına neden olan ahşap, deri, plastik ve kumaş gibi malzemeler yerine alçı ve benzeri duman çıkarmayan malzemelerin kullanılması da pasif yangın güvenlik önlemlerinin arasında gelmektedir.

Yangın Algılama

Yangın algılama sistemleri, binalarda, tesis ve işletmelerde muhtemel yangınların başlangıç aşamasında tespit edilmesi, binada bulunanlara haber verilmesi, güvenlik önlemlerinin alınarak ilgili merkezlere haber verilmesini sağlayan, can ve mal güvenliği için son derece önemli sistemlerdir. Bu sistemler, yürürlükte olan yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır. Tüm binalarda farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Günümüzdeki yüksek binalarda, sanayi tesislerinde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, kısaca insanların kalabalık olarak bulunduğu yapılarda yangın sistemleriyle diğer güvenlik sistemleri arasındaki uyumun önemi artmıştır. Sistem, yangını başlangıç aşamasında fark etmektedir. Bunun için farklı dedektörler, yangını değerlendiren ve gerekli yerleri uyaran kontrol paneli ile sesli ve görsel uyarı cihazlarından oluşmaktadır.

Kontrol Panelinin Önemi

Yangın algılama sistemlerindeki genel amaç, yangının başlangıç aşamasında fark edilmesi ve gerekli yerlere uyarıların gerçekleştirilmesidir. Uyarının yapılmasının ardından geçen her saniyenin büyük önemi vardır. Bu nedenle yangının başladığı tespit edilir edilmez müdahale yapılmalıdır. Müdahalenin yapılması, yangının kontrol panelinin üzerinde görülmesiyle mümkün olmaktadır. Bu prensibe bağlı olarak uygulanan konvansiyonel yani klasik sistemler vardır. Bu sistemlerde yangın bilgisi ana panel üzerinde bölge bazında görülmektedir. Bu sistemde bina bölümlere ayrılmaktadır. Bölümler, kat ya da bina bazında yapılabilmektedir. Sistemdeki kablo tesisatı, bölge sayısına göre yapılmaktadır ve her bölgeye en çok 20 dedektör bağlanmaktadır. Ancak yangın ihbar butonunda sınırlama yoktur. Sistemdeki siren kablosu, kontrol panelinden ayrı bir şekilde çekilmektedir. Sistemi oluşturan ana kontrol paneli, dedektör ya da yangın ihbar butonlarından gelen ikaz sinyallerini değerlendiren, üzerinde 32 bölgeye kadar kontrol kartları bulunan kontrol panelidir. 24 volt doğru akım gerilimle çalışan panonun içinde elektrik kesilmelerine karşı sistemi 24 besleyebilecek güç kaynağı bulunmaktadır. Kontrol paneli, ihbarları panelin önünde bulunan led ve vızıltı ile bildirmektedir. Ön panelde ayrıca bazı butonlar vardır ve bu butonların siren susturma, panel resetleme gibi işlemleri yerine getirmektedir.

Hava Örneklemeli Duman Dedektörü Özellikleri

Duman dedektörleri arasında bulunan hava örneklemeli duman dedektörleri de mikroskobik duman partiküllerini algılamaktadır. Bu dedektörler, yangın algılama sistemlerini otomatik olarak tetiklemektedir ve genellikle arşiv ya da sunucu odaları gibi yüksek öneme sahip bölgelerde kullanılmaktadır. Bu özelliğe sahip dedektörlerin, noktasal duman dedektörlerine göre çok daha hassas algılama yeteneği bulunmaktadır ve çoklu alarm eşik değerini sağlamaktadır. Eşik değerlerininde farklı duman seviyelerine göre ayarlanma olasılığı vardır.

Bu özellik, noktasal duman dedektörleri ile karşılaştırıldığında hava örneklemeli duman dedektörlerin artan bir yangın uyarısını daha erken vermesini sağlamaktadır. Böylece otomatik yangın söndürme sistemleri devreye girebilmekte, yangının zararları azaltılabilmektedir. Bu tip bir sistem kurulmaya karar verildiğinde duman dedektörü fiyat karşılaştırması yapılması tavsiye edilmektedir.